„Ministerstvo zemědělství počátkem příštího týdne fakticky ukončí kontrolu v národním podniku Budějovický Budvar, což se stane okamžikem, kdy bude řediteli Jiřímu Bočkovi předán protokol o kontrole," uvedla ve středu pro Deník Kateřina Böhmová, ředitelka odboru komunikace ministerstva zemědělství.

„Koncept protokolu již byl s managementem podniku projednán před několika dny, byly vyjasněny poslední připomínky a předloženy dodatečně další dokumenty. Po předání protokolu poběží lhůta k podání námitek, o nichž pak rozhodne ministr zemědělství. Procesní zjištění v protokolu o kontrole projedná dozorčí rada, jejímž úkolem také bude případné nastavení nápravných opatření. Další sdělení učiníme až po vypršení lhůty k vypořádání námitek koncem července," odmítla Kateřina Böhmová specifikovat konkrétní výsledky nečekané kontroly, která začala počátkem roku.

V Budvaru už tedy vyhlížejí pošťáka s obálkou. „Čekáme na doručení protokolu  o kontrole, abychom k němu mohli zaujmout stanovisko," řekl ve středu mluvčí Budvaru Petr Samec.