Josef Průcha byl českobudějovickým radním a působil dlouho třeba i v Lokomotivě Suché Vrbné.

"Osobně jsem poznal Josefa Průchu právě při jeho aktivní činnosti v komunální politice. Vzpomínám, že si vždycky přál a dost často nám to i říkal, že by mezi lidmi mělo být méně slovního hašteření a více společného úsilí ke splnění smysluplných cílů. Vážil jsem si jeho zkušeností, moudrosti, pevných postojů a také jisté noblesy. Čest jeho památce,“ zdůraznil Jiří Svoboda.

Josef Průcha zemřel v uplynulých květnových dnech.

Podle dlouholetého českobudějovického zastupitele Miroslava Jocha patřil Josef Průcha k zakládajícím členům obnovené sociální demokracie v jihočeské metropoli. "V jeho rodině byli sociální demokraté už před druhou světovou válkou. Pocházel ze Suchého Vrbného a tam vznikala myslím jedna z prvních obnovených organizací ČSSD v celé republice," říká Miroslav Joch s tím, že Josef Průcha byl svým politickým názorem sociálním demokratem celý život, i když byl občas některými událostmi v politice na komunální nebo celostátní úrovni zklamán.

Pocitová mapa Českých Budějovic.
Kde se v Budějovicích schovat před horkem? Poradí pocitová mapa

Miroslav Joch působil v zastupitelstvu se stranickým kolegou tři volební období od roku 2006, připomíná, že někteří členové strany znali Josefa Průchu ještě déle. Za sebe zdůrazňuje, že jako právník i jako dlouholetý zastupitel měl Josef Průcha obecný respekt. "Neměl jsem nikdy pocit, že by řešil stranické dresy při rozhodování o městě, ale chtěl, aby rozhodnutí byla dobrá pro město. Jeho slovo mělo váhu. Byl praktický a chtěl vždy vést faktickou diskuzi o věci a ne odklánět debatu. Za dlouhá léta znal souvislosti různých záležitostí. Obstrukce mu vadily," dodává Miroslav Joch.

Josef Průcha byl celoživotním sportovcem a působil dlouho i v Lokomotivě Suché Vrbné. Mimo jiné se zasloužil například o vznik haly, která slouží nejen sportovcům, ale třeba i školám v Suchém Vrbném.