V muzeu se Miroslav Petřík prezentuje jako ilustrátor, malíř, fotograf, trenér a pedagog, v galerii především jako grafik.
Jeho tvorba je tematicky i technicky rozmanitá. Kreslí pastelem, maluje akvarelem nebo olejem, z grafických technik si nejvíce osvojil suchou jehlu, lept a akvatintu. V malbách a kresbách převažují krajiny, přírodní nebo hudební motivy. Jeho drobné grafiky se vyznačují soustředěním pro detail i kompozici a smyslem pro věrné zachycení předlohy, ať už to je portrét, architektura, zátiší nebo přírodní fragment.

Kromě obou výstav je připraven také doprovodný program; výtvarné kuchyňky pro děti, které se konají každý pátek v odpoledních hodinách v galerii a komentovaná prohlídka společně s autorem vystavovaných děl.

V Městském muzeu v Týně nad Vltavou výstava potrvá do 30. dubna, v Městské galerii do 7. dubna 2019.

Miroslav Bžoch