Uskutečnil se zde totiž 7. ročník Farmářské burzy. Akce, jež slouží ke vzdělávání jihočeských výrobců potravin, k jejich vzájemné inspiraci a k navazování spolupráce v rámci platformy CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY.