Ve čtvrtek byl pavilon slavnostně otevřen a v pondělí se do něj poprvé nahrnou děti. Školka má nyní čtyři třídy, každou pro 24 dětí. Zástupkyně ředitelky Alena Posekaná potvrdila, že současných 96 míst bude plně využito. V minulém školním roce měla mateřská škola výjimku - ve dvou třídách bylo celkem 56 dětí. Do této školky chodí i dvouletí prckové.

Náměstek primátora Petr Holický uvedl: „Stavba za 31 milionů je z podstatné části hrazena z Integrovaného regionálního operačního programu. Její součástí byla i obnova části oplocení a chodníky.“ Vysvětlil také, že nosné svislé i vodorovné konstrukce pavilonu tvoří monolitické železobetonové konstrukce, spojovací chodby jsou vyzdívané keramickými broušenými cihlami. Obvodový plášť je zavěšený, tepelně izolovaný a má pohledové dřevěné fasády.