Pojmenování vzniklo podle biskupského kněžského semináře založeného v roce 1804 v bývalém kapucínském klášteře vedle v Kněžské ulici.

V roce 1824 je doložen německý název Seminerplatz. Dalo by se říci, že určitý „plac“ to byl, ale na náměstí to bylo málo, proto název na začátku 20. století zanikl. Ani se později radnice nepokoušela prostranství nějak nazvat. Podobně jako náměstí zanikl i Ovocný trh u Černé věže před děkanstvím.

Volný prostor Seminárního náměstí vznikl asi až po roce 1597. Pravděpodobně tam předtím žádný „plac“ nebyl. Toho roku 1597 postihl město jeden z největších požárů v historii. Začalo hořet 4. června v domě zlatníka Viléma Šlechty v ulici U Černé věže. Oheň se větrem rozšířil na 75 domů ve městě a 8 dvorců za hradbami. Postupoval Kněžskou ulicí směrem k jihu, přičemž vyhořely měšťanské domy právě v bloku, kde dnes stojí kotel sv. Anny.

Pár let bylo v těch místech spáleniště, které levně před rokem 1614 koupil řád mnichů kapucínů.

V roce 1614 pobýval ve městě na zemském sněmu císař Matyáš s manželkou Annou a císařovna Anna zde nechala založit kapucínský klášter a kostel sv. Anny. Byla to myšlenka či iniciativa kapucína pátera Cherubína, který byl zpovědníkem císařovny.

V roce 1825 byl kostel sv. Anny opatřen věží a přestavěna část školního objektu, který stál v místech, kde je dnes Kavárna Filharmonia. Tato empírová budova byla zbořena v roce 1985. V letech 1985 až 1988 byl kostel sv. Anny v interiéru upraven na koncertní síň.

V roce 1989 byla v nově postaveném objektu vedle kostela na bývalém Seminárním náměstí otevřena Kavárna Filharmonia s kapacitou 60 míst a s dvěma podlažími nad kavárnou pro společenské akce celkem pro 290 osob. Není to obyčejná kavárna, je to více než kavárna. Působí asi spojení budovy kavárny s Koncertní síní Otakara Jeremiáše.

Vedle Kavárny Filharmonia stojí vysoký dům z roku 1907 zvaný Mikulášský a později Forejtův. Tento dům měl kolem roku 1967 lidově řečeno namále. Podle zápisu z jednání okresního aktivu památkové péče ze dne 29. 8. 1967 měl být dům demolován kvůli plánované výstavbě nového okresního národního výboru (ONV). Zatím to sice bylo jen ve stadiu studie, ale vypadalo to vážně.

V červnu roku 1968 se již dělal na pozemcích směrem k Mlýnské stoce geologický průzkum (prováděla IGHP Žilina). Okresní aktiv památkové péče překvapivě s demolicí Mikulášského a dalších domů souhlasil, přesněji neměl výhrady, což je totéž. Dle zápisu: „Nejsou výhrady k demolici objektů v bloku Švermovy ulice od nároží u náměstíčka u sv. Anny až k Hradební ulici, právě tak nejsou výhrady k demolici objektů mezi Hradební ulicí a Mlýnskou stokou.“ (Tam stály městské lázně.)

Když se uvnitř kostela sv. Anny budovala koncertní síň, objevila se v podzemí krypta. Měla asymetricky umístěný podpěrný sloup, což potvrzovalo domněnku, že krypta vznikla přepažením původního většího sklepa měšťanského domu, který v roce 1597 vyhořel.

V kryptě byly nalezeny lidské kostry. Ležely na zádech s rukama složenýma na prsou a pod hlavou (to už jen lebkou) měly cihlu. Na kostrách se nenašly žádné zbytky oděvů. Kostry pocházely z let 1621 až 1786 (potom sloužil zrušený kostel jako sýpka). Proč nebyli nebožtíci, zřejmě z řad kapucínů, oblečeni, není jasné.

Kapucíni byli šetrní, oděv zesnulých si asi nechali nahoře.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem. Příště zavítáme do Okresního domu.

Jan Schinko