Mají dnešní děti podle vaší zkušenosti dostatek sportovního vyžití a pohybu obecně?
Nemají. Je to dáno moderní dobou, která nepřeje přirozenému pohybu a neexistencí systému tak zvaného masového sportu.

Řekl byste že současná situace se liší ve srovnání s dobou  před třiceti nebo dvaceti lety?
Velmi výrazně, pohyb byl 
v té době přirozenou náplní volného času dětí. Nebylo mnoho alternativ. Navíc ministerstvo školství a tělovýchovy (MŠMT) nepříznivě zasáhlo do školního tělocviku. Tělocvikáři musí respektovat neodůvodněné omluvenky a tělocvik se stal  pro děti také díky odlehčeným osnovám neúměrně lehkým předmětem. Stačí se neohlášeně zajít podívat na nějaké hodiny základních a středních škol. Velkým zklamáním pro mne byla i návštěva přijímacích zkoušek na Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Kdo tam byl před několika desítkami let, ať dnes raději nechodí…

Je důležité, aby se děti více pohybovaly. Má dobrý vliv na děti i jen rekreační sport?
Nepochybně, považuji ho za společensky nepoměrně důležitější, než ten specifický, vedoucí k vyšší sportovně odborné výkonnosti. Že získáme medaile na olympijských hrách, mistrovstvích světa a podobně je hezké, utváří to národní hrdost, pozitivní vzory pro mládež. Ale společnost více ocení zdravou, nezkaženou populaci. Sport napomáhá efektivnímu využití volného času, zabraňuje negativním jevům pocházejícím z nudy, učí sounáležitosti, umění unést porážku i vítězství. To jsou důležité aspekty vycházející z reálného života, které nenahradí počet medailí. A pokud chceme zastavit v tomto směru nepříznivý trend populace, musíme většině nabídnout přístupné pohybové aktivity, a to je organizovaný, masový, rekreační sport. Mnozí to neradi slyší, ale cennější než počet medailí je počet obyvatel zapojených do sportovních aktivit.

Jak může vztah dětí ke sportování ovlivnit Odznak všestrannosti olympijských vítězů?
Jak už jsem řekl, doba nepřeje přirozenému pohybu. Odznak všestrannosti je jednou z organizovaných aktivit, která může k pohybu získat ty, kteří by jinak zůstali neaktivní. Každý si zde může nastavit dle svých možností dosažitelnou metu.

Je dost příležitostí, kam se mohou obrátit zájemci o rekreační nebo výkonnostní sport?
O výkonnostní ano, rekreační už méně. Je to o systému. Měl by být o mnoho více podporován. Navíc, zde nejde o horentní sumy. Nedá se to srovnat s prostředky, které potřebujeme na podporu výkonnostního a vrcholového sportu. Proto by bylo neodpovědné, abychom relativně malé prostředky do správně nastaveného systému neposkytli. Rodičům musíme nabídnou nenáročné, zábavné pohybové aktivity pro jejich děti. Ty zde získají základy pro svůj příští zdravý životní styl. Věřím, že se České unii sportu podaří ve spolupráci s MŠMT tento trend prosadit.