Slavnostní předání ocenění mladým talentům v oblasti kultury za rok 2019 se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v obřadní síni českobudějovické radnice. Ocenění čekalo na mladé houslisty, klavíristy a další nadané umělce.

„Mladé talenty podporuje město pravidelně už od roku 2001. Je to pěkná tradice a my ji vnímáme jako veřejné poděkování za reprezentaci Českých Budějovic, za níž stojí obrovská píle a touha něco dokázat, protože odměna je určena umělcům do osmnácti let, kteří dokázali obstát na národních nebo mezinárodních festivalech, přehlídkách nebo výstavách. Poděkování samozřejmě patří i jejich rodičům a pedagogům,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma. „Finanční příspěvek je jednou z forem, kterou město deklaruje, že si jejich výkonů váží,“ dodává Juraj Thoma.