Podíl na medaili připisuje rodině, kolegům, dobré spolupráci s rodiči a v neposlední řadě vedení školy zastoupené ředitelem Pavlem Steffalem, které vytváří kvalitní podmínky k výuce. U manželky oceňuje velkou vstřícnost. „Má rodina byla vždy velmi trpělivá," zmiňuje Zdeněk Urbánek a připojuje, že má 
u manželky pro svoji práci pochopení. „Příprava žáků na nejrůznější akce, vystoupení a soutěže vyžaduje i mnoho volného času," dodává oceněný pedagog, který vyučuje hře na klarinet, zobcovou flétnu a saxofon. Připomíná také, že podobné ohodnocení není nikdy výsledkem práce jednoho člověka, vždy se na něm podílí více lidí. Zde pedagog dále zmiňuje například své kolegy. „Předáváme si zkušenosti, konzultujeme vzájemně různé profesní problémy, učíme se jeden od druhého," zdůrazňuje Zdeněk Urbánek s tím, že ocenění by si zasloužilo v jeho okolí plno dalších učitelů. 
A k samotnému ceremoniálu 
v Praze ve Valdštejnském paláci dodává, že byl důstojným ohodnocením práce většinou dlouhodobě působících pedagogů.

Ze severu

Návrh na nominaci, kterého si oceněný pedagog velmi váží, vznikl z iniciativy rodičů některých žáků a společně s ředitelem školy byly připraveny podklady pro ministerstvo školství, které pak ocenilo dlouholetou práci a výborné výsledky v oboru medailí. Momentálně Zdeněk Urbánek působí v ZUŠ Piaristické náměstí, dále v ZUŠ Trhové Sviny a také pátým rokem na českobudějovické konzervatoři.

Sám je absolventem konzervatoře v Teplicích a v roce 1985 začal učit v ZUŠ Vodňany. Pochází z Duchcova 
a k hudbě ho přivedl otec. „Můj otec byl lidový muzikant. Neměl hudební vzdělání, ale výborně hrál na foukací harmoniku a měl přirozené hudební nadání. A také měl doma starý klarinet a občas nám na něj hrál," říká Zdeněk Urbánek 
a připojuje, že sám se původně zhlédl spíše v saxofonu, ale nejdříve se začal učit na klarinet. „A klarinet mě tak zaujal, že už jsem u něho zůstal," vzpomíná učitel z Piaristického náměstí.

Ve srovnání s ostatními klarinetisty se ale k nástroji dostal poměrně pozdě. Začal na něj hrát až ve 14 letech. „Ideální je postupný vývoj hry na dechový nástroj. Žák začíná v přípravce na zobcovou flétnu a teprve po nějakém čase, kdy získává hlavně fyzické dispozice, přechází například na klarinet," vysvětluje Zdeněk Urbánek a dodává, že lze ale začít v podstatě v kterémkoli věku.

Hra na hudební nástroj 
a kontakt s hudbou je pro vývoj žáka velmi důležitý, protože kultivuje emoční složku osobnosti. Tím, že žáci musí pravidelně cvičit na nástroj posilují vůli, navyknou si na určitý řád a vystupováním před publikem se učí zvládat trému a tím si pěstují i psychickou odolnost. Žák se také musí naučit překonávat období, kdy nadšení a motivace opadává. Úkol pedagoga je, podle Zdeňka Urbánka, aby žáka provedl i těmito úskalími a našel s ním společnou řeč a cíl. „Každý žák dosahuje 
v hudbě jiné mety, ale všechny jsou stejně hodnotné. Nejdůležitější metou by ale měl být vypěstovaný vztah k hudbě, který je bezpochyby vkladem pro celý budoucí život," dodává pedagog.

Sám také vzpomíná na své kantory nejen jako na skvělé hudebníky. „Měl jsem štěstí na výborné pedagogy. Na konzervatoři v Teplicích jsem studoval klarinet u pana profesora Satýnka, který mě ovlivnil jednak profesně, ale byl to také člověk s velkým rozhledem a s lidským přístupem. Jeho vliv na můj osobní i profesní život byl zcela zásadní," říká Zdeněk Urbánek.

Filharmonie

Učitel z Piaristického náměstí již vedl v ZUŠ i velmi nadané žáky, kteří se zúčastňovali soutěží na krajské a celostátní úrovni nebo sólově vystupovali s orchestrem Jihočeské filharmonie, jako například Vladimír Brablec nebo Patrik Červák a později se stali studenty konzervatoře. Někteří 
z nich pokračovali nebo v současné době pokračují ve studiu klarinetu na vysoké škole, jako třeba David Šimeček, českobudějovický konzervatorista, který zároveň studuje Janáčkovu akademii múzických umění (JAMU) 
v Brně a už teď je členem orchestru Národního divadla. Dalším úspěšným studentem byl Tomáš Kraus, kterého vedl Zdeněk Urbánek v pátém 
a šestém ročníku konzervatoře a který nyní také studuje na JAMU.

Na otázku jaký hudební styl preferuje, Zdeněk Urbánek odpovídá, že jeho hudební vkus není nijak zásadně vyhraněný. ,,Mám rád různé žánry, například jazz, ale zaměření na klasickou hudbu převládá. Snažím se seznámit žáky a studenty s hudbou jako s různorodým celkem a ani 
v klarinetové literatuře nepreferuji jedno stylové období nebo autora," dodává Zdeněk Urbánek, který ve hře na klarinet již vychovává několikátou generaci hudebníků.