NUTNÉ ZMĚNY
Do té doby je ale třeba vyřešit některé nesrovnalosti. Klub vznikl takříkajíc na koleně, zpočátku po právní stránce dokonce vůbec ne-existoval. Nápravu Borovanští zjednali až o několik let později. A nyní se zdejší zastupitelé přiklánějí k tomu, že klub potřebuje, než se v něm opětovně spustí jakékoli aktivity, pevně zakotvit právní subjektivitu a stanovit jasná pravidla fungování. Bezesporu sem patří i nutnost do role vedoucího postavit člověka s odpovídajícím vzděláním, což dosavadní šéf klubu Tomáš Šnorek nesplňuje. „Budu rád, pokud se najde osoba s patřičným vzděláním, jako občan, zastupitel města i bývalý vedoucí stojím o to, aby myšlenka klubu pro teenagery, kterou jsme tu tolik let rozvíjeli, zůstala zachovaná a zařízení mohlo dál fungovat. Pokud to bude možné, rád i vypomůžu. Je to sice škoda, ale rozhodnutí dočasně uzavřít klub, než se najde vhodný vedoucí a změní se zásady fungování, chápu,“ uvedl Tomáš Šnorek smířlivě.

ZLÁ KREV
Přitom nedávno se vyjadřoval zejména na sociálních sítích mnohem emotivněji. Starosta Petr Jenkner dokonce mluvil o facebookové kampani plné dezinformací, která očerňovala město. „Bylo to vyhrocené a diskuse se zvrhla,“ připouští Tomáš Šnorek s tím, že nikomu nic nezazlívá.
„Jen si myslím, že se problémy měly řešit včas. Nerozumím, proč se mnou stížnosti dřív nikdo neřešil, ne-obrátil se na mě nikdo z ro-dičů,“ tvrdí Tomáš Šnorek a odmítá tvrzení, že by klub nedodržoval provozní dobu nebo že by tu děti zůstávaly samy bez zletilého dozoru.
S tím ale nesouhlasí členové rady města. „Na nedostatky jsme vedoucího klubu upozorňovali, ten ale nezjednal nápravu,“ říká starosta Petr Jenkner. Jan Nýdl, člen rady, poukázal v této souvislosti na kontrolu, kterou se rada města rozhodla provést loni poté, co se objevily první stížnosti.

SPOLUPRÁCE
K minusům fungování klubu přičítá starosta Petr Jenkner i fakt, že sdružení v posledním roce nijak nespolupracovalo s městem ani například se školou. „Se základní školou jsme nespolupracovali nikdy, byť jsme v minulosti o určité formě uvažovali. Jiná situace byla ale v případě města. Máme za sebou nespočet akcí pro veřejnost, na kterých jsme se podíleli. Letos byla situace jiná, jednak nás město neoslovilo a nepožádalo o výpomoc, jednak jsme naše aktivity směřovali převážně k výletům,“ vysvětluje Tomáš Šnorek.

„Výjimečně jsme kvůli vytížení při organizaci charitativního koncertu pro handicapovanou holčičku nepořádali tradiční Bubákovu cestu v zámecké zahradě, na příští rok jsme ji ale opět měli v plánu, stejně jako charitativní akci přímo v Borovanech,“ dodává.

Neutrální tón volil František Stodolovský, jeden ze dvou zastupitelů, kteří se zdrželi hlasování o uzavření klubu. „Nezdá se mi, že by se změnou politické situace v Borovanech najednou klub přestal fungovat stejně bezproblémově jako v minulosti,“ vysvětlil svůj postoj.