Hlídky soutěží v praktickém provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, doprava postižených a obvazová technika.

Soutěž je rozdělena na dvě části – Mladí zdravotníci I. stupně a Mladí zdravotníci II. stupně. Soutěží zde pětičlenná družstva. Hlídky mohou do soutěže vyslat základní školy a víceletá gymnázia, místní skupiny ČČK, dětské organizace či instituce věnující se práci s dětmi a mládeží.

Akce se koná pod záštitou Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR, ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice.Cílem je zúčastněné soutěžící, doprovázející osoby i širokou veřejnost zdokonalit v praktické laické první pomoci a zároveň představit složky Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje.

Podle Anny Růžičkové spoluorganizátorky akce je pro soutěžící připraveno ubytování na Kolejích Jihočeské Univerzity, dále pak doprovodný program jako návštěva kina a Zoo.

Harmonogram soutěže:

do 9:00 – prezence družstev

9:30 – Uvítání, organizační pokyny

10:00-13:30 – vlastní soutěž v areálu Výstaviště České Budějovice

14:00-14:30 – vyhlašování výsledků, zakončení soutěže