"To je bolest, moje noha, pomozte mi!" Volání figurantů a dokonale naaranžovaná zranění zkoušely v sobotu schopnosti a znalosti hlídek mladých zdravotníků. Na budějovické výstaviště se mládežníci sjeli z celé České republiky na finále soutěže, kterou pořádá tradičně Český červený kříž (ČČK).

Ti nejlepší se do Budějovic probojovali z okresních a regionálních kol. Pětičlenná družstva ukazovala, co umí, pod dohledem přísných porotců, kteří hodnotili třeba přístup k raněnému, dodržování zásad hygieny, rozdělení úkolů v hlídce nebo i obhlédnutí místa na začátku akce, zda nehrozí další nebezpečí a zranění. Podle jedné z organizátorek Anny Růžičkové čekalo hlídky praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, doprava postižených a obvazová technika.

Do soutěže vyslaly své reprezentanty základní školy a víceletá gymnázia, místní skupiny ČČK, dětské organizace či instituce věnující se práci s dětmi a mládeží. Figuranti přijeli třeba až z SDH Pražan z Vodňanska. "Měla jsem vyvrknutý kotník," komentovala své zranění figurantka Kateřina a vzápětí dodala, že "ošetřovatelům" to šlo. "Já jsem měl zraněné ucho, neslyšel jsem," popsal své zranění kolega ze stanoviště Jakub, další mladý hasič z SDH Pražan.

Do řad soutěžících patřila třeba hlídka z Železné Rudy ze ZŠ a MŠ Karla Klostermanna. "Jsem ve zdravotnickém kroužku už sedm let," poznamenal její člen Jakub Mansfeld. Jeho akci porotci ocenili za to, že jako jediný ze všech hlídek upozorňoval "zraněného", jenž měl po pádu ze stromu věrohodně zabodnutou větev v hrudníku, aby nemluvil, že to bude bolet. Velitelkou hlídky byla Klaudia Routnerová, které ale porotci vytkli, že se nechala zaměstnat pomocí ostatním členům místo toho, aby zůstala jen velitelkou.

Hodnocení bylo sice přísné, ale přívětivé. Vždyť chybami při podobných soutěžích se mají mladí lidé naučit, jak se vyvarovat chyb při skutečném zásahu. A sobotní zachraňování v Budějovicích bylo přípravou na to, až ve své profesi nebo jen jako náhodní svědci případných neštěstí budou opravdu v kritické chvíli bojovat o něčí zdraví či dokonce život.

Cílem soutěže bylo nejen zdokonalení všech zúčastněných v praktické laické první pomoci, ale zároveň představit složky IZS Jihočeského kraje.

Akce se konala pod záštitou Jihočeského kraje, Ministerstva zdravotnictví ČR, ve spolupráci s Výstavištěm České Budějovice. Vedle řady dobrovolníků, především z řad Českého červeného kříže se zúčastnili třeba i studenti a studenty SZŠ a VOŠZ České Budějovice a další ochotní pomocníci.

Pro soutěžící bylo připraveno ubytování na kolejích Jihočeské Univerzity, dále pak doprovodný program jako návštěva kina či ZOO.

Jednalo se o největší akci, kterou letos pořádá Oblastní spolek ČČK České Budějovice.