Příští týden ho čeká vyšší kalibr, společně se spolužáky nastupuje na oddělení ARO do krajské nemocnice.

Dvaadvacetiletý Karel se stará o indikované pacienty lékařem či hygienickou stanicí, kteří přichází na odběry z nosohltanu. „Většinou provádím výtěry, ale starám se i o administrativu, která zabírá nejvíce času, musíte do systému zadat jednak pacientovy iniciály ale i informace o provedeném výtěru“ přiblížil.

Testují už dvojnásobek

Zázemí tvoří dvě stavební buňky, v jedné se nachází sestry, které se starají o objednávky. „Za den obsloužíme velké množství lidí, proto musí fungovat objednací systém,“ popsal Karel Slunečko s tím, že číslo se postupně zvyšuje.

„Nakaženost populace prudce stoupá, počet indikovaných logicky také, proto nyní byla kapacita navýšena až na 300 odběrů denně,“ sdělil s tím, že jeho tým udělal zatím nejvíce odběrů minulý pátek, a to 148. „Ve srovnání s první vlnou pandemie jsme už na dvojnásobku, v květnu jsme dělali kolem osmi desítek výtěrů denně,“ porovnal.

Časově náročná je administrativa

Jeho pracovištěm je především druhá buňka, kde se řeší zdravotnická administrativa na počítačích a provádí samotný odběr. „Kontrolujeme žádanky od lékařů, zjišťujeme osobní anamnézu, informace zadáme do systému nemocnice i do celostátního,“ vysvětlil s tím, že data jdou rovnou i do Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Čekajícím na testy předává dotazníky a odebírá vzorky. „Tím trávím většinu směn, nejvíce času zabere sběr a kontrola informací od pacientů, samotný výtěr trvá už jenom pár sekund, když to má dotyčný už naučené a pacient spolupracuje,“ podotkl.

Dvojitá ochrana

Na pracovišti jsou všichni oblečeni v celotělových ochranných oblecích tzv. tyvecích. „Pak máme dvoje rukavice, jedny hermeticky přilepené páskou k tyveku, druhé v průběhu dne měníme, nosíme respirátory a ochranné štíty,“ popsal standardní vybavení, kterým minimalizují potenciální možnost nákazy.

Narazí i na nespolupráci

Nechybí problémy s nespolupracujícími lidmi, kteří nedodržují pravidla. „Těch je však minimum, ale už mám za sebou dvě stížnosti. Pokaždé šlo o arogantní chování a domáhání se přednostního jednání. Měli jsme tu pána, který se snažil předbíhat frontu dvaceti lidí a po upozornění, že ho vytřeme, až bude na řadě, si šel s nadávkami stěžovat na ředitelství,“ zmínil s tím, že bez objednání berou pouze pracovníky složek IZS, a to ještě po předchozí domluvě. „Za tu dobu, co zde pomáhám, jsem už vytřel stovky lidí, potížisté byli jen dva, takže tato část pacientů je naštěstí zanedbatelná,“ konstatoval Karel Slunečko.

Podle jeho slov je nejen hygiena přetížená, ale i zdravotníci si sahají na dno. Navíc se často mění pravidla hry a všichni si musí mezi sebou aktuální informace předávat. „Hygiena nestihá, což je vzhledem k dennímu přírůstku nakažených pochopitelné, a tak zažíváme i situace, kdy informace o průběhu karantény sdělujeme pacientům my,“ naznačil.

Nejmladší pacient, kterého odbavil, měl něco málo přes dva roky. Jsou také dny, kdy vyšetřují celé dětské kolektivy. „Děti chodí na doporučení lékařů po kontaktu s rodiči či pedagogickým personálem. Stává se, že máme naráz třeba dvacet žáků z jedné třídy, ve které byl pozitivní pedagog,“ uvedl mladý záchranář.

Od objednání na samotný odběr se pacient dostane v horizontu 5 až 7 dnů, do té doby by měl čas trávit, co nejvíce doma. „Poté, co obdržíte žádanku od praktického lékaře, si zavoláte a objednáte se, musíte být však trpělivý, protože dvě sestry, které tu aktuálně na objednávání pacientů máme, mají denně i tisíc hovorů,“ zdůraznil s tím, že někdy je opravdu těžké tento nápor zvládat.

Organizace se zlepšila

Systém organizace dle jeho mínění ve srovnání s 1. vlnou pandemie velmi pokročil. „Došlo k velkému zlepšení, učíme se za běhu, jak s virem a vším kolem něj nakládat. Počet pacientů, které otestujeme za jeden den, se zvyšuje a zvyšuje,“ uvedl své postřehy. „Myslím, že během příštího týdne se dostaneme na maximum,“ odhadl, že vidí reálně již uvedených 300 vzorků denně. V době psaní článku (kolem půl druhé odpoledne ve středu 21. října) bylo otestováno již na dvě stě pacientů.

Po skončení směny práce v odběrovém centru nekončí. „Sestry u počítačů zadávají zbylou administrativu, my dezinfikujeme veškeré vybavení, s kterým jsme přišli do styku. Po tom, co jsou vytištěny všechny žádanky, odnášíme zbylé vzorky ještě do mikrobiologické laboratoře,“ uzavřel Karel Slunečko.

ODBĚROVÉ MÍSTO TÁBOR

Funguje pro veřejnost ve všední dny od 7 do 14.30 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 11 hodin. Na výtěr je nutné se předem telefonicky objednat v provozní době odběrového centra (775 863 113, 602 758 690) a přijít s elektronickou žádankou od lékaře nebo jako samoplátce (cena testu PCR je 1 756 korun a platí se na místě). Při čekání na vyšetření je třeba dodržovat pokynů a být trpělivý. (Zaměstnanci na místo přichází dříve, aby se stihli obléct do ochranných pomůcek a odchází později, potom, co vyplní všechnu potřebnou agendu, ve 14.30 dochází tedy pouze k poslednímu odběru.) Výsledek vyšetření obdrží pacienti formou SMS.