Pár kroků od autobusového nádraží na kraji parkoviště se poroučela k zemi štítová zeď takzvaného Kolínů mlýna. Naštěstí si to suť namířila dovnitř zdevastovaného objektu. „Kdyby spadla ven, mohla zasáhnout parkující auta nebo procházející lidi,“ upozorňuje Vlastimil Novák.

„Ještě nedávno si tam hrály cestou ze školy děti,“ poukazují sousedé. Podle nich měl majitel snahu vyhořelý mlýn s narušenou statikou zabezpečit, ale oplocení by musel umístit na parkoviště, což není jeho pozemek.

„Zaplať pánbůh, že to spadlo dovnitř, a ne ven, a nikomu se nic nestalo,“ komentoval včera událost starosta Radislav Bušek. „Majitelem je soukromá osoba, která už byla několikrát vyzvána, aby objekt zabezpečila. Jednali jsme s ním například minulý týden,“ uvedl starosta. „Nyní musí učinit takové kroky, aby zamezil vniknutí,“ dodal.

Stejně jako předtím místo budou monitorovat i městští strážníci. Měli by eliminovat pohyb osob v těsné blízkosti či uvnitř ruiny.

Kolínů mlýn se nachází v místě, kudy by měla vést v budoucnosti plánovaná přeložka hlavního průtahu Trhovými Sviny. Ta by měla historickému centru odlehčit od houstnoucí dopravy. Hlasy z řad veřejnosti ale upozorňovaly radnici na to, že by stavba komunikace a následný provoz mohl mimo jiné poškodit už tak narušenou statiku zchátralé nemovitosti.

„Měli to dávno zbourat, akorát to dělá centru ostudu,“ míní někteří turisté. „Vůbec nechápu, jak je možné, že tento objekt nebyl zabezpečen, tedy oplocen nebo ohrazen, nejlépe odstraněn. Byla jen otázka času, kdy se zřítí. Bylo by dobré se tímto zabývat, aby tento objekt dále neohrožoval občany a jejich majetky,“ přidává se k odmítavým názorům na historický objekt v dezolátním stavu Vlastimil Novák.