Miroslav Bína, mluvčí Biskupství českobudějovického, uvedl, že speciální model o velikosti 50x50x30 centimetrů zmizel z křížové chodby kláštera v prvních listopadových dnech.

„V sobotu druhého listopadu nalezl zaměstnanec biskupství otevřené hlavní vstupní dveře od křížové chodby kláštera a zjistil, že byl model odcizen,“ popsal situaci s tím, že nic jiného z kláštera ale odcizeno nebylo.

Událost tak nyní vyšetřuje Policie České republiky. „Počkáme na výsledky šetření, a pokud se model nenajde, zvážíme, zda jej nahradíme novým,“ nastínil Miroslav Bína případný vývoj.

Model kláštera z licí hmoty s podkladovou deskou metr krát metr vytvořil v rámci své diplomové práce student Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (PF JU). „Pracoval na něm přes rok a věnoval mu mnoho hodin, než dokončil velmi profesionální dílo, které mělo sloužit nejen zdravotně postiženým, ale i dětem,“ řekla spoluautorka modelů Zuzana Duchková z Katedry výtvarné výchovy PF JU.

Dodala, že jeho výtvor byl, stejně jako ostatní modely v klášteře, záměrně zpracováván tak, aby velikostí, barevností a použitým materiálem odpovídal především potřebám nevidomých a slabozrakých. „Každý model je doprovázen popisem v českém, německém a anglickém jazyce a v Braillově písmu, prostřednictvím QR kódů je pak možné text stáhnout v elektronické podobě, poslechnout si ho ve zvukové podobě nebo si ho přehrát přetlumočený do znakového jazyka,“ přiblížila jejich funkčnost.

Expozice, jíž byl ukradený model součástí, by měla být dokončena v průběhu příštího roku.