Nyní je po dlouhé době naděje, že omšelou nádražní budovu znovu zakryje lešení a z ostudy se stane reprezentativní brána do města.

Budějovické nádraží totiž získalo nového majitele. Od 1. července budovu převezme Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Převod 1500 nádražních budov včetně té budějovické 
z vlastnictví Českých drah byl definitivně potvrzen tento týden. Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše je nový vlastník na rozdíl od toho původního schopný čerpat na modernizaci nádraží peníze i z dotačních prostředků Evropské unie.

Naděje, že by lešení budovu obklopilo hned příští týden, není. „Před zahájením rekonstrukce jednotlivých nádraží musíme mít nejdříve připraveny projekty i stavební povolení a vybrat zhotovitele stavby," naznačil Marek Illiaš, že oprava bude během na dlouhou trať.

Ovšem cestující si myslí, že včera bylo pozdě. „Stav nádraží je ostudný," řekl Tomáš Šelepa, který z Budějovic každý den jezdí za prací do Veselí. „Chybí mi hlavně nepřetržitě otevřené toalety," poukázal na jeden z problémů. 

Termín je neznámýS opravou nádražních budov, které jsou 
v nejhorším stavu, chce Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) začít do dvou let. Jedná se zhruba o 60 budov. Které to jsou, ale mluvčí SŽDC Marek Illiaš nechtěl upřesnit.

Z nádraží bude moderní terminál. Kdy?

Moderní terminál, kam lidé chodí spíše nakupovat 
a posedět u kávy než sledovat tabuli s časy příjezdů 
a odjezdů vlaků. I tak by se po vzoru dalších metropolí mohlo proměnit českobudějovické vlakové nádraží.

Studenti architektury ČVUT Praha při své školní práci tuto myšlenku dotáhli ještě dál, když vytvořili vizualizaci blízkého okolí nádražní budovy. Odtud by měly zmizet nevzhledné náspy porostlé trávou. Místo nich by vlaky projížděly nad pasáží s obchody a kavárnami.

Nakolik se sny a studentské vize promění ve skutečnost, bude jasné zřejmě až za několik let.
Každopádně první velký krok na cestě
k záchraně chátrající nádražní budovy v Českých Budějovicích učinily odpovědné úřady tento týden.
Je definitivně rozhodnuto, že počínaje 1. červencem nádraží přejde do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). A ta má podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše mnohem větší možnosti než dosavadní vlastník České dráhy, jak na rekonstrukci objektu sehnat evropské dotační peníze.

Lukáš Polata, jenž každý den na budějovické nádraží doprovází svou manželku, která cestuje vlakem, je toho názoru, že nádražní budova už by modernizaci zasloužila dávno.

„Je to tu pro ostudu. Pokud sem přijede někdo poprvé, tak si určitě pěkný obrázek o městě neudělá, když vidí naše nádraží," zmínil Lukáš Polata. Doplnil, že nádraží podle něj nepotřebuje dílčí rekonstrukci, ale celkovou přestavbu od sklepa až po půdu.

Pracovníci SŽDC už dali dohromady seznam budov, které potřebují stavební zásah nejnutněji. „Při vytváření seznamu jsme vycházeli jak z technického stavu budov, tak z toho, jak dalece České dráhy coby původní vlastník pokročily s rozpracováním projektové dokumentace oprav," vysvětlil Marek Illiaš.

Na to, v jakém pořadí se budou nádražní budovy 
v Česku opravovat, nebude mít vliv fakt, zda se jedná 
o nádraží krajské, nebo lokální. „Další informace zatím nebudeme uvolňovat," dodal Marek Illiaš. 

První vlaky jezdily z Budějovic směrem na PlzeňHistorický pohled na vlakové nádraží v Českých BudějovicíchStaré vlakové nádraží vyrostlo v roce 1868 stranou od centra Budějovic. Znalec místní historie Jan Schinko připomněl, že 
v tom čase ještě jezdila ve městě takzvaná koňka. „Ale pára s koňkou se nepotkaly,
i když se o využití nádraží koněspřežky uvažovalo," vyprávěl Jan Schinko.

První vlaky jezdily ze starého nádraží do Plzně, do Prahy až později.

Příprava stavby nového nádraží začala v roce 1904 budováním silnice od plynárny na Rudolfovskou.

Novorenesanční vzhled nádražní budovy s prvky secese je dílem Gustava Kulhavého, absolventa ČVUT a přednosty odboru pozemních staveb c. k. ministerstva železnic. Nové nádraží bylo ke slavnostnímu otevření připraveno 
2. prosince 1908. „Slavnost tenkrát sice byla, jezdily zadarmo tramvaje, ale skutečný provoz začal až 
17. prosince téhož roku," vyprávěl Jan Schinko.

První rychlík, který projížděl Budějovicemi, jel 
z Terstu do Prahy. V roce 1919 byl zaveden rychlík Paříž – Curych – Linec – Budějovice – Praha. Cesta
z Budějovic do Prahy tehdy trvala 2 hodiny a 51 minut.

Viadukt na Rudolfovské byl postaven v roce 1907.

V roce 1990 byl dokončen takzvaný vnitřní dopravní okruh otevřením nepohodlných podchodů před nádražím.
Poslední větší oprava nádražní budovy se uskutečnila v letech 1994 až 1998.
Jan Schinko