„Během prací dojde k výměně stávajícího a už kapacitně nevyhovujícího kanalizačního sběrače,“ uvedl v pondělí náměstek primátora František Jelen. Kromě kanalizačních přípojek bude vyměněn i vodovodní řad a jeho přípojky. „Dále bude vybudována nová komunikace, chodníky, parkovací stání a veřejné osvětlení,“ nastínil náměstek primátora. Podle Jelena je rekonstrukce sběrače nutná pro odkanalizování podstatné části Havlíčkovy kolonie a v souvislosti s rekonstrukcí sběrače je nezbytné zprovoznění Modrého mostu v obou směrech. Už jednosměrný provoz na mostě ale vyvolal velké diskuse části místních obyvatel s radnicí. „Věřím, že občané situaci a naléhavost rekonstrukce pochopí,“ uvedla k chystanému opatření tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

„Celková doba realizace stavby, která přesáhne hodnotu dvacet milionů korun, je sto patnáct kalendářních dnů a rozdělena bude do tří etap,“ vypočetla Welzlová. Původně měla být křižovatka Mánesova – Dukelská na jeden týden uzavřena. „Po zkušenostech s rekonstrukcí sousedního úseku v Mánesově ulici a s vědomím konce prázdnin a dovolených, kdy se provoz zvýší, jsem zhotovitele požádal, aby uzavírka frekventované křižovatky byla realizována jako částečná,“ zmínil Jelen. Zhotovitel, společnost Hochtief CZ, a. s., souhlasil, a tak jeden jízdní profil v šířce 3,75 metru bude zachován. Stavební práce začnou 7. září.