Povodí Vltavy, které má v majetku řeky a jejich břehy, nedávno zažádalo Státní plavební správu o zprovoznění čtyř přístavišť. Jedná se podle Martina Kaisera z Povodí Vltavy o kotviště Poliklinika Jih, Dukelská, Zátkovo nábřeží a Vodárenská věž. „Jsou tam schodiště s be-tonovou podestou umožňující nástup a výstup z plavidel,“ přibližuje. Místa, která doplní plavební znaky a provozní řád, mají sloužit rekreační i další plavbě. Město s oživením řek počítá. „Cílem je zajistit vznik zárodku veřejně dostupné infrastruktury, jež umožní více se k řece blížit,“ říká Juraj Thoma.

Martin Krupauer, Atelier 8000 „Když se podíváte shora, jsou Budějovice Benátky. Když jdete městem, vůbec o té vodě nevíte. Prostor kolem je opuštěné území, kde Třeba posunout nábřeží o tři metry níž. A bude se tam chodit jako na Sokolák.“

O oživování řek se ve městě zasluhuje i Jiří Borovka, provozovatel kavárny Vlnna na slepém rameni Malše. Ten plánuje letos vybudovat molo na Malém jezu, odkud bude plout ke slepému rameni pravidelná linka doplňující MHD. „Bude zastavovat u Vodárenské věže, u soudu, u Polikliniky Jih,“ líčí. S linkou počítá jako s celoroční. „Bude plout i v zimních měsících,“ říká. K molu budou patřit malé lodičky a šlapadla. Jiří Borovka hodlá už v pátek 31. května spustit na vodu novou výletní loď Sv. Rozálie, pojmenovanou podle patronky krajského města. Kromě pravidelných plaveb bude sloužit i k historickým. S ní se v zimě podíváte třeba i do „betléma“. „Na vánoční hrané scénky podél Vltavy a Malše,“ zve Jiří Borovka.

Na okolí vody se myslí i v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí KD Slavie, která zahrnuje i okolní prostor, přístup k vodě a protější břeh. U řeky by měl vzniknout přírodní amfiteátr. Ateliér CCEA Moba bude organizovat soutěž na revitalizaci KD, jeho okolí a nábřeží. Bude vypsána 3. června. Její vítěz by měl být znám na přelomu letošního prosince a ledna. V roce 2020 se bude připravovat projekt. „Pokud bude vše dobře zúřadováno, v dalších dvou letech dojde ke stavebním úpravám,“ ujišťuje Juraj Thoma.

S řešením přístupů k vodě se podle něj počítá i v rámci úprav parku Dukelská.

Oživení řek

vznik kotvišť Poliklinika Jih, Dukelská, Zátkovo nábřeží a Vodárenská věž

molo na Malém jezu a zřízení celoroční pravidelné linky k slepému rameni

výletní loď Sv. Rozálie

revitalizace parku Dukelská

rekonstrukce KD Slavie, okolí, přístupu k řece a protějšímu břehu

po rekonstrukci KD Slavie by mělo molo vzniknout i zde