Nejdříve dostali starší i mladší účastníci poslední pokyny od knihovnice Jany Malšovské a potom už průvod vyrazil s bubínkem a se zpěvem ke Královskému rybníku, kde se konal soud nad Moranou – symbolem odcházející zimy. Pro přihlížející připravili Rudolfovští i nakrájené mazance, které se podle některých výkladů pečou na počest slunci, přinášejícímu jaro. Už tradičně se loučili s Moranou i v Českých Budějovicích. Zde průvod vyšel z Piaristického náměstí a zamířil ke Zlatému mostu, kde slaměnou figuru vhodili zapálenou do řeky Malše. „Ochlazení posledních dnů jasně ukazuje, že ani po mírné zimě, jako byla ta letošní, není možné tuto povinnost zanedbat,“ zdůraznila Magdalena Kutišová z pořádajícího sdružení Kyvadlo.