Například na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích včera zajímavou podívanou zhlédlo přes nepříznivé počasí několik desítek lidí.

Téměř letní den zase nabídlo v sobotu sluníčko pro akci, kterou pro děti z města i okolí uspořádali členové Českého svazu ochránců přírody v Nových Hradech. „Kdo půjdete? Tři? Čtyři,“ upřesňovali si v parčíku na okraji města účastníci všech generací spolu s organizátory.

S lanem

Různě velké skupinky pak čekala cesta po naučné stezce. „Vítání jara se koná pravidelně, tak deset let,“ zmínila za organizátory Jitka Šáchová.

„Je to vždy na konci března. Máme takovou dobrodružnou stezku,“ doplnila Šáchová s tím, že na účastníky čeká sešplhání ze svahu za pomoci lana nebo přechod přes potok s oporou, kterou také představovalo lano.

„Jsme tu už po druhé,“ zmínila za trojici mladých dívek Anetka Miškeová. „Danča nás zavedla na ochránce přírody a tam jsme se o vítání jara dozvěděli,“ dodala Anetka na adresu kamarádky Daniely Trskové. „Loni bylo nejlepší šplhání po laně,“ připojila ještě poslední z trojice Andrea Miškeová.

Děti přijely i z Horní Stropnice nebo ze Žáru a provázely je i babičky. „Chci si užít vnoučka, hezké počasí a taky si zasportovat,“ shrnula důvody své účasti jedna z nich.

„Měl jsem na vybranou. Buď sem, nebo na florbal. Nesmím sedět pořád u počítače. A florbal je v tělocvičně, tak jsem přišel sem,“ vyznal se zase Tomáš Jarolímek. A na trasu se chystali vyrazit i ti, kteří zrovna nebyli zcela fit, ale na náladě jim to neubralo. „Jen nebudu dělat složitější úkoly,“ vysvětlila mladá dívka s ortézou na ruce.

Hlavní byla zásoba dobré nálady, kterou dosvědčil i Martin Kanaloš. „Žádné běhání, půjdeme pomalu, musíme si to jaro užít,“ nabádal Martin své kamarády, než vyrazili. Na závěr stezky pak čekalo i opékání vuřtů v tábořišti Sokolí hnízdo.

V neděli vítali jaro například také v Rudolfově a v Českých Budějovicích při vynášení Morany. V Českých Budějovicích vyrazil průvod tradičně z Piaristického náměstí a symbol zimy byl svržen do Malše nedaleko divadla.

V Rudolfově měli účastníci sraz u městské knihovny. „Jdeme od knihovny ke Královskému rybníku. Tam pak Moranu utopíme,“ popsala za organizátory Jana Malšovská trasu, která na aktéry čekala.

„Děti ze druhé třídy o tom nahrály v českém rozhlase celé pásmo,“ připomněla Malšovská malou zajímavost k nedávnému obnovení staré lidové tradice ve městě.