V architektonické soutěži o návrh na nový most Kosmonautů v Českých Budějovicích zvítězil v konkurenci 24 účastníků návrh od ATELIER HORKÝ, se kterým bude Jihočeský kraj nyní jednat o podpisu smlouvy na zpracování projektové dokumentace.

Cílem architektonicko-konstrukční soutěže bylo podle náměstka hejtmana Pavla Klímy prověření nového přemostění z hlediska architektonického, konstrukčního a dopravního. Jedná se o důležitou stavbu, protože se nachází na vnitřním městském okruhu Českých Budějovic. „Stávající most z roku 1959 je totiž v nevyhovujícím stavu, je oslaben korozí a kontaminován je i beton. Má také nízkou zatížitelnost a nedostatečný průtočný profil. Proto bylo navrženo most odstranit a nahradit zcela novým,“ říká Pavel Klíma, do jehož působnosti spadají veřejné zakázky.

Velký zájem překvapil

„Velký zájem o soutěž ze strany architektů a inženýrů nás příjemně překvapil a celá řada návrhů přinesla skutečně kvalitní řešení, které by výrazně zlepšilo současný stav. Rádi bychom co nejdříve začali s projektovou přípravou tak, abychom po otevření dálnice a dalších dopravních staveb mohli začít se samotnou stavbou. Je důležité, aby Mánesova ulice, která je klíčovou českobudějovickou dopravní tepnou, byla v pořádku a sloužila Jihočechům,“ doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Petr Hornát, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu krajského úřadu Jihočeského kraje, uvedl k vítěznému návrhu, že porota ocenila především elegantní řešení ocelového obloukového mostu s dolní mostovkou, který tak navazuje na tvarosloví budějovických mostů přes Malši. „Tento charakteristický motiv dále rozvíjí současnou technologií, ovšem oproti jiným návrhům si zachovává nadčasovost a městskost, což je v daném místě vnímáno velmi pozitivně. Jednotlivé konstrukční prvky v sobě spojují jak konstrukční, tak architektonický pohled a tvoří tak harmonický celek. Vhodně je řešeno oddělení automobilové a pěší dopravy, možnost umístění protihlukových stěn a v neposlední řadě výrazné zlepšení parametrů cyklostezek vedoucích pod mostem,“ doplnil Petr Hornát.

Odborníci na mosty

Soutěž byla vypsána jako otevřená a dvoufázová a návrhy hodnotila porota složená ze zástupců kraje a nezávislých odborníků. Mezi nimi byli architekti Ladislav Kuba, Jan Pačka, Eva Kovaříková a Luboš Zemen a dále odborníci na mostní konstrukce Tomáš Rotter a Michal Drahorád ze stavební fakulty ČVUT. Na druhém místě se umístil návrh od kanceláře REFUEL a na třetím návrh od sdružení RUSINA FREI a BRIDGE STRUCTURES.

Jihočeský kraj předloni zrealizoval jinou stavbu z architektonické soutěže, a sice dostavbu objektu Jihočeské vědecké knihovny. Ta byla v užší nominaci na Českou cenu za architekturu 2022. V současnosti také připravuje mezinárodní soutěž na novostavbu objektu Alšovy jihočeské galerie na Senovážném náměstí. Z architektonické soutěže vzešel také Dlouhý most, který se stal jedním z novodobých symbolů Českých Budějovic.

Omezená tonáž

Na mostu v Mánesově ulici musela být v roce 2022 omezena povolená tonáž projíždějících vozidel. Vozidla nad 23 tun nyní na most nesmí. Týká se to velkých nákladních kamionů a například i některých velkých zájezdových autobusů. Pravidelná kontrola nad povinný rámec odhalila náhlé zhoršení stavu mostu, s čímž souviselo (v roce 2022) doporučení na omezení povolené tonáže z 35 na 23 tun a opravu do pěti let, tedy do roku 2027.

V poslední době se z významných budějovických mostů dočkala opravy v létě roku 2022 například vozovka na mostu ve Strakonické ulici za částečného omezení průjezdnosti.