Řady řidičů se dotkne uzavírka mostu, který je v Českých Budějovicích jednou ze spojnic z ulice Na Sadech do centra města. Rekonstrukce frekventovaného mostu přes Mlýnskou stoku uzavře vjezd do ulice U Černé věže z ulice Na Sadech od 19. května do 31. srpna 2023.

"S občany bude tato akce podrobně projednána, diskutována a vznesené podněty budou vyhodnoceny a případně zapracovány do připravovaných dopravních opatření. Veřejné projednání se uskuteční ve středu 29. března od 17.00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města na radnici na náměstí Přemysla Otakara II.," pozvala veřejnost tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

"Důvodem obnovy mostu je poškození jeho nosných i pojízdných konstrukcí. Práce zahrnují odstranění vozovky, povrchu chodníků, zábradlí, obrubníků, izolace, betonových desek překrývajících komory pro inženýrské sítě a odhalení horního povrchu nosné konstrukce," uvedla k chystané akci tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová a doplnila, že spodní stavbu i nosné konstrukce čeká otryskání tlakovou vodou, oprava trhlin v betonu a přespárování kamenného zdiva.

Největší balonková výstava a čokoládový festival se koná na budějovickém výstavišti od pátku 24. do neděle 26. března.
Čokofest a největší balonková výstava začíná. Na výstavišti zabaví i dospělé

Společnost EG.D si v rámci stavby provede výměnu stávajícího nízkotlakého plynovodu za nový.

Navrhované objízdné trasy a řešení takto vzniklé nové dopravní situace bude na uvedeném projednání prezentováno za účasti investora a zhotovitele stavby.

Aktuální uzavírky

Už v sobotu 25. března 2023 musejí obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic počítat s uzavírkami v centru města kvůli běhu ČEZ Run tour. Trvá například dlouhodobá uzavírka ulice Milady Horákové u křižovatky s Branišovskou. Nebo Lidické ulice, takže z Rožnova neprojedete na Včelnou. Objížďka je vedena po části jižní tangenty a silnici I/3.

Úplně uzavřena zůstane přes dva měsíce pozemní komunikace v ulicích Zdeňka Fibicha a Osiková v Mladém. Důvodem jsou stavební úpravy a rekonstrukce NTL plynovodu. Termín: 29. 3. 2023 – 4. 6. 2023 podle jednotlivých etap.

Na Sádkách do konce března

Úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Na Sádkách čeká řidiče do 31. března 2023. Uzavírka se týká části této ulice, a to v úseku plánovaného napojení na okružní křižovatku Branišovská. Vyznačená objízdná trasa je vedena přes Šindlovy Dvory a Švábův Hrádek. Náhradní zastávka MHD bude umístěna v ulici Na Sádkách poblíž křižovatky s ulicí Trnková.

V soutěžním dialogu na rekonstrukci Slavie zvítězili architekti ateliéru Chaix & Morel et Associés, kteří navrhli přetočení hlavního sálu o 90 stupňů.
Budějovická Slavie ukrývá unikátní tělocvičnu, přestavba ji může zničit

Výměna šachty zavřela Papírenskou

Nová uzavírka pozemní komunikace začala v Budějovicích v ulici Papírenská. Důvodem je výměna kanalizační šachty. Termín uzavírky je od 20. března do 31. března 2023. Provoz bude realizován kyvadlově po souběžné provizorní panelové komunikaci.

Nové Roudné

V Rožnově už radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd umožněn