Mosty budou spojovat město s místní částí nazývanou Zámostí. Investorem je krajský úřad a v pokladně má kvůli tomu připraveno 86,5 milionu korun (bez DPH).

„Jedná se o větší most přes Vltavu a menší most přes náhon do malé vodní elektrárny,“ popsal rekonstruované dílo stavbyvedoucí Michal Čečák. „Na malém mostě je už zabetonovaná mostovka,“ doplnil Čečák s tím, že zbývá dodělat vozovku, římsy, zábradlí a další vybavení. Větší most má zatím opravené pilíře a opěry, které byly vylepšené mikropilotami.

Stará nosná konstrukce na větší stavbě byla stržena, protože už dosloužila. „Most pocházel z roku 1935. Původně měl nosnost třicet pět tun,“ uvedla k minulosti stavby tisková mluvčí krajského úřadu Kateřina Koželuhová. Doplnila, že investorem je Jihočeský kraj, ale že stavba, kterou provádí firma Strabag, je spolufinancována z regionálního operačního programu.

Širší o třetinu

Nový most bude zhruba o třetinu širší. Místo 7,6 metru bude mezi zábradlími široký 10,5 metru. Nosnost vzroste pro výjimečné případy až na 196 tun, tedy bude prakticky bez omezení.

Most přes Vltavu se také zvedá v řádu desítek centimetrů. Nejen kvůli protipovodňové ochraně, ale i kvůli plánované lodní dopravě.
V současnosti mají stavbaři klimatickou přestávku. Až v březnu začnou, čeká je uložení nových nosníků na pilíře. „Nosníky budou různě dlouhé od pětadvaceti do třiceti metrů. Každý bude trošku jiný,“ zmínil Michal Čečák s tím, že složitější než obvykle bude dostat nosníky na místo. „Budeme se tam dostávat přes malý most,“ vysvětlil podstatu problému Čečák, ale dodal, že jinak je stavba standardní záležitostí.

Hlubočtí se na změnu těší. „Pro město je to krok kupředu. Most bude širší, bude mít vyhovující chodník a postupně se budou řešit i křižovatky před a za mostem,“ uvedl k opravě tajemník hlubockého městského úřadu Jan Piskač. Změny na mostě budou mít podle Piskače pozitivní vliv i na bezpečnost dopravy, protože přes most chodí spousta pěších mezi městem a Zámostím a také automobilový provoz je velký.

Most se znovu otevře i pro těžší dopravu. „Před rekonstrukcí byla na mostě z technických důvodů omezená tonáž,“ řekl k akci Petr Smrčka, vedoucí hlubockého stavebního úřadu. Po opravě bude samotný most průjezdný bez omezení tonáže, ale kvůli stavu kanalizace a komunikací v okolí mostu zůstanou nadále některé limity v platnosti.

Původní most přes Vltavu vznikl současně s nedalekým jezem a dalšími stavbami při regulaci řeky ve 30. letech 20. století. Po dobu jeho oprav se do Zámostí jezdí přes provizorní montovaný most, který je ale skoro stejně starý. „Je to britský válečný most ze druhé světové války,“ upozornil na zajímavost, spojenou s rekonstrukcí, Petr Smrčka.

Nová stavba má provozu začít sloužit do prázdnin. Do podzimu mají být hotové dokončovací práce.

Stará vozovka měla šířku 5,3 metru. Včetně chodníků byla šířka komunikace 7,6 metru. Nově bude vozovka široká 7 metrů a s chodníky 10,5 metru. Nosnost starého mostu byla 35 tun, opravená mostovka unese normálně 32 tun, výhradně 80 tun a výjimečně až 196 tun.