„Nepředáme ho k demolici, dokud nebudeme mít náhradu pro případ kolize u viaduktu,“ zdůraznil na včerejším zasedání zastupitelstva snahu zachovat spojení Suchého Vrbného s centrem náměstek primátora František Jelen. Na náhradním přemostění se bude město podílet 190 000 Kč z nákladů 1 milion. Pak dostane do majetku nový most schopný pojmout obousměrnou dopravu.