„Úředníci na správním odboru magistrátu řeší přestupky podle podkladů dodaných strážníky a v zájmu obou složek proto je, aby podklady byly co nejdůkladnější a nejlépe připravené.

V minulosti tomu tak nebylo a velká část přestupků musela být odložena, což ve strážnících vyvolávalo pocit, že jejich práce na ulici je smetána ze stolu a tudíž zbytečná,“ vysvětlil primátor Juraj Thoma.

Ve druhé etapě školení se strážníci zaměří na sepisování úředního záznamu a jeho doplnění příslušnými dokumenty tak, aby přestupek mohl být úspěšně uzavřen. Postupem času dojde i na další důležitá témata.

„Také odborné a právní vzdělávání považuji za základ kvality práce městské policie,“ zdůrazňuje Thoma.