„Anketu následně doplníme klasickým tazatelským průzkumem veřejného mínění. Ohlasy návštěvníků internetu totiž nejsou úplně reprezentativní, protože internet využívá jen určitá část obyvatel. Tazatelský průzkum se bude v ulicích města konat v nejbližších týdnech,“ uvedl primátor města Juraj Thoma.
Anketa i průzkum mají odpovědět na otázku, jakou činnost od městské policie lidé očekávají. Podle předběžných výsledků se drtivá většina respondentů přiklání k ochraně veřejného pořádku a hlídkování v ulicích.