U hrází Vrbenských rybníků se povalují kadávery i v sobotu dopoledne. Pohrává si s nimi voda, některá mrtvá těla ptáků jsou už ve značné fázi rozkladu. Ředitel Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj František Kouba uvedl, že veterináři odebírali vzorky ve čtvrtek 6. dubna.

Virus zatím není potvrzen

"Vzorky jsme odebírali na základě informací od ornitologů, kteří zaznamenali zvýšený úhyn tohoto druhu ptáků v lokalitě. Na místě jsme byli se zástupci Lesů a rybníků města České Budějovice," naznačil.

Vzorky putovaly na vyšetření do pražské laboratoře, výsledky budou zřejmě až po Velikonocích. "Máme skutečně podezření na aviární influenzu typu H5N1. Její šíření se dalo z hlediska prognóz předpokládat," dodal Kouba s tím, že ptačí virus v poslední době napadá právě populaci racků po celé Evropě. V ČR je jeho výskyt potvrzen i v dalších dvou regionech.

Chovatelé v okolí 10 kilometrů dostali doporučení, aby dodržovali základní principy ochrany proti nákaze. "Chceme tak zabránit šíření, aby nevznikala ohniska v chovech," vysvětlil ředitel jihočeských veterinářů. "Majitelům rybníků jsme doporučili sbírat uhynulé ptáky a likvidovat je prostřednictvím sanačních podniků," dodal.

Zamezit kontaktu

Nejde o vyloženě akutní stav, který by vyžadoval okamžité řešení. Jak uvádí ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád, v případech, kdy se ptačí chřipka objeví u volně žijících ptáků, veterináři nepřijímají mimořádná opatření. "V zasažených lokalitách ale informujeme chovatele drůbeže o výskytu nákazy a nutnosti dodržovat pravidla biologické bezpečnosti. Důležité je zejména zamezit kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem nákazy,“ uvedl ústřední ředitel.

Při srovnávání současné nákazové situace týkající se ptačí chřipky s loňským rokem je podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka letošní vlna silnější. "Od počátku roku evidujeme devět výskytů ptačí chřipky u volně žijících ptáků, zatímco loni se objevily jen dva případy," podotkl.

V případě nálezu hromadného úhynu divokých ptáků veterináři doporučují s uhynulými ptáky nemanipulovat a nahlásit je neprodleně místní veterinární správě. Pro Jihočeský kraj je to telefon 720 995 212, kde přijmou informace o každém zvýšení nemocnosti nebo významném poklesu produktivity drůbeže i úhynu volně žijících ptáků.

Podobné abnormální hromadné úhyny racků hlásí z nedávné doby několik dalších států, například Francie, Belgie, Nizozemsko a Itálie. Viry vysoce patogenní ptačí chřipky způsobily v EU nárůst případů u volně žijících ptáků, zejména u racků. Riziko nákazy u drůbeže se může v následujících měsících zvýšit, protože rackové se rozšiřují ve vnitrozemí kontinentu, a mohou se tak objevovat i v oblastech s chovy drůbeže.