Rozhodnutí podpořit stavbu dálnice na jihu Čech místo 
v Pardubicích bylo vaše? Přišlo 
v době, kdy jste měl nakoupené pozemky u Ševětína, že?
Z usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vyplynulo, že zahajování nových staveb bude výhradně s kofinancováním unie, a mezi uvedené stavby křižovatka v Pardubicích nepatřila. Zmíněné usnesení bylo přijato jako opatření k zamezení prohlubování dluhového zatížení ministerstva dopravy.  K druhé části otázky. Pocházím ze selské rodiny a historicky hospodaříme na rodinných a pronajatých pozemcích, ke kterým podle možností přikupujeme další v katastru Neplachova a Ševětína.

Necítíte rozpor v tom, že jako poslanec byste měl hájit zájmy veřejné, a nyní jste prodal Ředitelství silnic a dálnic pozemky patnáctkrát dráž, než jste loni nakoupil? Z vašeho pohledu se tedy jedná o výhodnou investici, nebo spíš jen využití toho, co nabízí stát a ŘSD?
Jako vlastník rodinných hospodářských polností jsem na konci roku 2011 reagoval na výzvu ŘSD k odkoupení okrajových částí pozemků pro plánovanou výstavbu dálnice D3. Dostal jsem jako ostatní majitelé typovou kupní smlouvu, která byla s ŘSD uzavřena letos v dubnu. Nemyslím si, že by tento postup, kdy jsem byl jako vlastník ze strany ŘSD osloven, zavdával důvod mě obviňovat ze střetu zájmů. K částce deset milionů se zřejmě MF Dnes původně dobrala násobením výměry zhruba deseti hektarů u Ševětína cenou sto korun za metr čtvereční. To by dávalo smysl, pokud by ŘSD vykupovalo celé výměry, na jejichž části dálnice povede. V mém případě však za uvedenou cenu vykoupilo pouze půdu ležící přímo na plánované trase dálnice či obslužné komunikace, tedy 
10 620 m², což představuje 
v daném úseku 1,6 % vykupované plochy. Ponechám stranou, že více než dvě třetiny těchto pozemků historicky patří mé rodině. Důležité je, že žádný pohádkový obchod za deset milionů se nekonal.

Celkem za kolik jste prodal ŘSD pozemky pod D3 u Ševětína a Neplachova?
Pozemky o výměře 10 620 metrů čtverečních jsem prodal za 1 062 100 korun.

Jakou máte odezvu u svých kolegů ve straně?
To není otázka pro mne. Jako veřejný činitel musím počítat s tím, že se média zajímají o můj majetek více než u ostatních. Měla by uvádět všechny souvislosti, nejen ty, které zapadají do určité interpretace. Také proto jsem se rozhodl veškeré dokumenty předložit veřejnosti.