„V jihočeském regionu působí desítky muzeí, které zřizují obce anebo jsou v soukromých rukách. Pro mnohá z nich je náročné pokrýt vlastní provozní náklady a na obnovu sbírkových předmětů či propagaci jim už příliš nezbývá,“ vysvětlil novou iniciativu krajský radní František Štangl.

Nositelé tradic

„Rozhodli jsme se vyjít těmto zařízením vstříc prostřednictvím krajských grantů proto, že jsou neodmyslitelnou součástí kulturní nabídky našeho regionu,“ dodal Štangl.

Grantové příspěvky jsou rozděleny do dvou oblastí a vždy je nutný podíl vlastníka.

První program je určen na stavební obnovu a úpravy v expozicích a depozitářích. Případně mohou žádat zřizovatelé muzeí o finance na záchranu, zachování a restaurování sbírkových předmětů. Kraj na tento program poskytně celkem čtyři miliony korun a dotace nemá přesáhnout sumu v hodnotě dvě stě tisíc korun.

Druhý grantový program, na který je k dispozici 1,5 milionu korun z krajského rozpočtu, má za cíl přispět na nutnou propagaci obecních i soukromých muzeí. Jednat se bude zejména o příspěvky na pořízení brožur, letáků, propagačních předmětů i reklamních spotů. Rovněž v tomto případě bude maximální výše krajského příspěvku 200  000 korun.

S příspěvkem kraje už má zkušenost například Muzeum historických vozidel a staré zemědělské techniky v Pořežanech. „Pořídili jsme nové značení na hlavních trasách, aby nás turisté lépe našli a hned to bylo znát,“ řekl Deníku František Jiříček, zakladatel neobvyklé sbírky, kde se najdou třeba i historické kočáry.

„Muzea jsou důležitými nositeli kulturních tradic, neboť přispívají k uchování a uvědomování si naší historické a kulturní identity,“ zdůraznil radní Štangl.

Zájemci o dotaci z krajských grantů na podporu muzeí musí podat své žádosti o příspěvky na vylepšení expozic nejpozději do 18. července a o finance na propagaci je možné žádat pro změnu do 29. července.

Bližší informace o termínech podání žádostí nabízejí krajské webové stránky www.kraj–jihocesky.cz.