Statistici se zaměřili na rozdíly mezi ženami a muži v Jihočeském kraji v roce 2018. Muži začínají vydělávat dříve. Jsou ochotnější vynechat studium na vysoké, častěji se spokojí i se střední odbornou školou a nestudují v takové míře na gymnáziích. Třicátníci proto často dosahují vrcholu svých kariér a dokážou si svůj standard udržet až do seniorského věku.

STUDUJEME RÁDI

Oproti tomu dívky, které bývají pilnější při plnění studijních povinností, směřují spíše na gymnázia. A převažují nad chlapci i na vysokých školách. Sice si tu zvyšují kvalifikaci, ale studium je časově zdrží. Takže sotva odstartuje jejich profesní kariéra, začnou pomýšlet na rodinný život a plánování dítěte.

Platí, že budoucí maminky i nadále porody odkládají do relativně vyššího věku. Průměrný věk jihočeské prvorodičky byl v minulém roce 28 let.

Celkově se ale dá říci, že Jihočeši obecně touží po vysokoškolském vzdělání. Prvenství si drží obyvatelé okresu České Budějovice, kteří v tom předběhli i Pražany. „Musím říct, že údaje, které jsme zjistili o českobudějovických vysokoškolácích, mě překvapily,“ poznamenala Irena Kovárnová z českobudějovické pobočky Českého statistického úřadu, která kapitolu o ekonomické aktivitě jihočeských mužů a žen v roce 2018 zpracovávala. „Z tisíce mužů jich vysokou školu studuje 32 a z tisíce žen dokonce 38. Nejméně studujících vysokoškoláků máme v Českém Krumlově,“ dodala Irena Kovárnová.

MATEŘSKÁ BRZDÍ

Obecně platí, že ženy, které se vrací do práce po mateřské dovolené, vydělávají ve srovnání se svými mužskými vrstevníky znatelně méně. A platí to také v kraji rybníků. Profesní kariéry byly v minulosti povinně prodlouženy pozdějším nástupem do důchodu a zkušené dámy ve věku padesát plus to dokázaly využít. Jak vyplývá i ze srovnávacího grafu, pomalu se ve své ekonomické aktivitě dotahují i na muže.

I když stále platí, že zejména v oblasti podnikání vedou muži. Ti dominují v oborech jako je stavebnictví, lesnictví, zpracovatelský průmysl a doprava. Ve státní správě je to vyrovnané. Ženy se více uplatňují ve vzdělávání a ve zdravotní a sociální péči. Pro všechny platí, že nejmenší nezaměstnanost v roce 2018 na jihu Čech byla na Třeboňsku a nejvíce lidí bez práce naopak žilo na Českokrumlovsku.