Českobudějovičtí celníci před několika dny v Mydlovarech zadrželi kamion, který vezl z Německa směs různého smetí – kusy pneumatik, plasty, dráty, papír a znečištěné tkaniny. Osmadvacetitunový náklad mířil do odkališť v Mydlovarech a neměl příslušná povolení.

„Případ šetříme. Kontrolou jsme zjistili, že se jedná o nedovolenou přepravu odpadů,“ potvrdil Martin Kocábek, vedoucí oddělení odpadového hospodářství českobudějovického inspektorátu České inspekce životního prostředí, která hned na místě obsah náklaďáku zkontrolovala.

Jak dále Kocábek uvedl, řidič měl příslušný doklad jen pro převoz jednosložkového odpadu, a to rozřezaných gumových pneumatik. Na směs, kterou převážel, ale je zapotřebí povolení ministerstva životního prostředí schválené oběma zeměmi.

Vysoká pokuta

Náklad vezl český dopravce, firma Westtrans Plzeň. Dle současných zákonů jí hrozí pokuta až padesát milionů korun.

„Ano, pokuty se bojíme. Nejsme společnost, která by dovážela komunální odpad do Čech,“ sdělil ředitel společnosti Vladimír Šimon. „Chyba se musela stát na straně odesilatele. Zboží jsme naložili, tak jak si to objednal. Odpad byl v dokladech deklarován jako gumová střiž,“ dodal Šimon.

Kamion i s nákladem prozatím skončil v celním skladu v Rudolfově. Během několika příštích týdnů, kdy případ projedná české ministerstvo s německou stranou, by měl být vrácen zpět.

Letos se na jihu Čech nejedná o ojedinělý případ. Na konci září celníci odhalili při silniční kontrole v Českých Budějovicích dva kamiony vezoucí z Rakouska plasty, komunální odpad a kousky hadic z automobilů. Náklad směřoval též do odkaliště v Mydlovarech.

Mydlovarské kalojemy nepřestávají cizí dovozce nelegálního smetí lákat

Kamion s německým smetím, který zadrželi celníci před několika dny v Mydlovarech, by ale v odkalištích nejspíš neuspěl.

Areál patří státnímu podniku Diamo, který zde už deset let úspěšně provádí rekultivaci. Příjem odpadu pro využití v kalojemech zajišťují dvě firmy. Jednou z nich je společnost OK Projekt a právě jí byla osmadvacetitunová zásilka německých odpadků adresována.

„Není to první případ. Jsou to drobní podvodníci, my tam pak figurujeme a ani o tom nevíme,“ řekl jednatel firmy OK Projekt Jan Křepelka.

Jak dále řekl, kamion by tady svůj náklad nesložil, při přejímce totiž každý odpad prochází důslednou kontrolou. „Byl by poslán pryč,“ dodal na adresu zadrženého kamionu Křepelka.

Do odkališť v Mydlovarech, kde se rekultivují obrovské jámy po těžbě uranových rud, smí přijít jen drcené pneumatiky, pryž, popílek a určité množství přesně definovaných plastů.

Tři případy

„Každý kalojem má schválenu technologii, povolené typy odpadů se zde materiálově využívají,“ upřesnil Křepelka.

Cizí dovozce odpadů ale nepřestávají mydlovarské kalojemy lákat. Za posledního čtvrt roku celníci spolu s Českou inspekcí životního prostředí odhalili takové případy včetně výše jmenovaného hned tři.

Dvanáctého září vezl dopravce z Rakouska do Mydlovar plastovou drť. V dokladech, které ovšem inspektorům předal až dodatečně, dovozce tvrdil, že se jedná o výrobek a nikoliv o odpad. Inspekce tomu neuvěřila a náklad po prošetření vrátila zpět.

Podobně vypadala i kontrola na konci září v Českých Budějovicích. Ve dvou kamionech převážel do Čech rakouský dopravce směsný odpad, který navrchu překryl nastřihanými pneumatikami. Pak celý náklad vydával za kaučuk.

Zahraniční firmy takto využívají mezer v právních předpisech. Pokutám se totiž vyhnou.

„Od zahraničních subjektů jsou pokuty jen těžko vymahatelné,“ řekl Martin Kocábek, vedoucí oddělení odpadového hospodářství českobudějovického inspektorátu ČIŽP.

Českým dopravcům ovšem sankce reálně hrozí. „V letech 2006 až 2007 byly ukládány pokuty až do deseti milionů korun,“ uvedl Kocábek s tím, že tehdy byla horní hranice pro tyto pokuty právě deset milionů. Dnes je to pětkrát víc.