Tři otázky

„Každý komisař klade tři otázky, pokud si není jist, může dávat i doplňující otázky. Zkouší se myslivecké tradice, předpisy, zoologie, lovectví, péče o zvěř, kynologie a střelectví,“ vypočetl včera jednotlivé okruhy Pavel Pletka z okresního spolku. Pokud někdo prospěl alespoň ve čtyřech předmětech s vyznamenáním, získá vyznamenání i celkově. Pokud z nějakého předmětu neprospěje – opakuje. Neúspěšní čtyři adepti z letošních zkoušek budou mít příležitost k reparátu v lednu.

Slavnostní pasování

„Znalosti u zkoušky odpovídaly nárokům. Letos byli i dva nejlepší uchazeči, co si pamatuji. Od všech zkušebních komisařů dostali výbornou,“ uvedl dlouholetý zkušební komisař Václav Zumr. S nejlepším výsledkem prošli zkoušky Adam Kubeš a Viktor Tomšík. „V hotelu Adler byli po zkouškách pasováni při slavnostním ceremoniálu na myslivce,“ řekl Pletka a doplnil, že loveckým tesákem pasoval poklepnutím na rameno nové myslivce Oldřich Tripes, který při zkouškách kladl otázky z mysliveckých tradic a slavnostní znělky troubil na lesnici úspěšný absolvent zkoušek Petr Pokorný.


Po poklepání na levé rameno obdrželi myslivci i glejt a symbolicky jim byla předána lovecká zbraň.

Uchazeči ze sousedství

Počet uchazečů v posledních dvou, třech letech zůstává přibližně stejný, je jich jen o trochu víc, protože do Českých Budějovic míří na zkoušky i myslivci z Kaplicka nebo Třeboňska, protože do krajského města to mají blíže než do sídel svých okresních spolků.


V polovině devadesátých let však bývalo uchazečů najednou i přes sedmdesát. „Musely být i dva zkušební senáty, nedalo se to stihnout,“ připomněl nebývalý nával zájemců Pletka.


Slavnostní pasování uspořádal po zkouškách okresní spolek pro dva nejúspěšnější uchazeče. Ostatní myslivci budou symbolicky přijati do cechu při hubertských slavnostech nebo při posledních lečích, které se v jednotlivých společenstvech v nadcházejících podzimních měsících chystají .