Pořadatelé akci nazvali Most od Labe k Římu aneb příběh starých Germánů. A vrátili při ní všechny účastníky do časů, kdy na našem území válčili Germáni s Římany. "Je to nultý ročník," uvedl za Zliváky předseda spolku Václav Škopek a připojil, že událost je výzbrojí zasazena do 4. století. "Je to doba stěhování národů," doplnil Václav Škopek s tím, že se mohlo stát, že se třeba i na jihu Čech střetli Germáni a Římané. Ve Zlivi a jejím okolí je totiž osídlení Germány ve 4. století doloženo. Sám Václav Škopek, který v sobotu zastával úlohu velitele Římanů i zasvěceného moderátora, jezdí už několik let do Mušova na moravské Pálavě, kde se odehrává velká akce připomínající římský tábor z 1. století. Není bez zajímavosti, že podle některých odborníků mohl menší římský tábor existovat i někde na Českobudějovicku.

"Pokud se to podaří, chtěli bychom to uspořádat příští rok větší," říká Václav Škopek, jediný "domorodec" mezi vojáky a doplňuje, že se o tom rozhodne nejspíš ještě do konce roku. Bojovníci, a dokonce i Germánky, přijeli v sobotu do Zálužic, kde se konkrétně akce konala, z Českých Budějovic, Plzně, Moravy i z Rakouska.

Druhý díl detektivní série České televize Místo zločinu České Budějovice točili filmaři také v Táboře.
Místo zločinu České Budějovice: Gang vede Veselý, stíhá ho Bardós a Březina

Obec Pištín se podílela na organizačním zabezpečení nebo zajistila minohledačky pro děti. Mladí dočasní archeologové si pak mohli podle starosty Pištína Jaroslava Havla zkusit najít v písku na břehu rybníka repliky starých mincí a setkalo se to u nich s velkým zájmem. "Akci podpořil i Spolek obnovy venkova," dodal Jaroslav Havel k organizačnímu zajištění akce. Spousta návštěvníků si vyzkoušela i lukostřelbu díky sportovnímu oddílu z Netolic.

Kromě předvedení bojových soubojů a pohybu menších vojenských oddílů si mohli návštěvníci prohlédnout třeba i velké fotografie archeologických nálezů keramiky od Zlivi nebo Křemže, které zapůjčilo Jihočeské muzeum.