Chtěli byste si koupit ciferník na věžních hodinách? Nebo alespoň rafičku? Tak máte šanci adoptovat část opravovaného kostela sv. Vojtěcha v českobudějovické čtvrti Čtyři Dvory. Věž kostela už našla zájemce o dva ciferníky ze čtyř. Podle faráře P. Josefa Mendela jsou ještě dvě světové strany volné.

Velká rekonstrukce kostela začala v červnu, v polovině října by měla skončit. Pracuje se na fasádě, okapech, střeše a vylepšení se mají dočkat i okna, dveře, schodiště, žaluzie na věži a kříž. V další fázi mají kostel doplnit prvky z původního návrhu, který se v době stavby před druhou světovou válkou ani po ní nepodařilo zcela realizovat.

Kostel postavil architekt Jaroslav Čermák, autor řady funkcionalistických sakrálních staveb. "Původní návrh se ale nepodařilo dokončit se všemi detaily. Farníci se salesiány se k němu teď po 80 letech chtějí vrátit a dokončit to, co začaly předchozí generace," píše Jan Kvapil na stránkách salesiánského webu. „Jestliže ho postavili a předali nám ho v nějakém stavu, jsme zavázáni vůči nastoupivším generacím předat ho také v pěkném stavu jako místo setkávání lidí, inspirace a duchovních i jiných prožitků,“ říká administrátor farnosti salesián P. Josef Mendel. Podle původního návrhu architekta Čermáka mají být třeba na věž osazeny ze čtyř světových stran ciferníky hodin nebo na podstavce podél obvodových zdí umístěny sochy českých patronů.

Sestra Karmela (vlevo) se sestrou Piou na kájovské faře.
Kájovská fara se proměnila. Zrestaurován je i její skvost, barokní kaple

Funkcionalistický kostel sv. Vojtěcha je kulturní dominantou a jediným kostelem na levém břehu Vltavy v Českých Budějovicích. „My farníci jsme si řekli, že náš kostel je našim domovem. Každý domov je potřeba po čase rekonstruovat a udržovat ho po funkční i estetické stránce. A protože kostel už desítky let nebyl opravován, farní ekonomická rada přišla s myšlenkou opravit ho,“ vysvětluje kulturní počin Štěpán Malík, člen ekonomické rady farnosti.

"Na levém břehu Vltavy v Českých Budějovicích žije přes čtyřicet tisíc lidí. Teritoriálně všichni spadají do naší farnosti. I proto jsme si řekli, že ho nasvítíme, aby byl dobře vidět, protože spousta lidí o kostele ani neví,“ říká P. Josef Mendel. Věžní hodiny navíc budou podsvícené a tímto získají prvenství v Českých Budějovicích.

Další změnou má být rozsáhlá parková úprava okolí kostela se zaměřením na ekologii. Výsledný parkový prostor má být příjemným místem nejen pro návštěvníky kostela, ale také pro ostatní obyvatele města. Svou atraktivitou má přitahovat pozornost, prezentovat salesiánské dílo a také ukazovat na propojení křesťanství a ekologie. V srpnu se má sejít pracovní komise k návrhu parkových úprav. Ty by se mohly realizovat nejdříve v roce 2022.

Peníze na současnou rekonstrukci kostela sbírá farnost od soukromých dárců i firemních sponzorů. Už se podařilo vybrat skoro 50% cílové částky. Náklady na opravy mají podle P. Josefa Mendela činit zhruba šest milionů korun. Zajímavou alternativou podpory rekonstrukce je možnost adoptovat si některou část stavby.

Kostel a přilehlý malý klášter byl před válkou postavený pro komunitu františkánů. Ti na tomto místě působili do roku 1950, kdy je komunisté násilně vyhnali. V roce 1990 tehdejší českobudějovický biskup Miloslav Vlk svěřil farnost salesiánům, kteří zde postupně vybudovali i Salesiánské středisko mládeže.

Zákaz vjezdu. Ilustrační foto.
V Budějovicích kontrolují auta bez technické, podívejte na aktuální uzavírky