Napadlo by vás sahat do tekutého dusíku, který má teplotu méně než -196 stupňů Celsia? Za pár minut v něm zmrzne jakýkoliv předmět, který se následně jediným cvrnknutím rozpadne na tisíc ledových střepů. Ale přesto to jde. Před zraky užaslých diváků to ve čtvrtek na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. v rámci zábavně vzdělávací akce Fyzika u Samsona předváděli učitelé z Katedry aplikované fyziky a techniky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity.

„Princip je ve velkém rozdílu teplot. Mezi pokožkou a kapalným dusíkem se vytvoří páry, které fungují jako izolant. Tudíž pokožku chrání a  nejde na ni těch mínus 196 stupňů," vysvětluje fyzik Jan Proll, který své ruce několikrát ponořil do nebezpečně ledového dusíku. Všechny žáky a přihlížející však upozorňoval na to, že to jde jen po velmi krátkou dobu, protože teploty se velmi rychle vyrovnají a pak může kapalný dusík na pokožce způsobit velmi nepříjemné spáleniny.

Dusík sledovali žáci základních škol, kteří dorazili na zábavnou fyziku na náměstí, s velkým zájmem. Kdyby neviděli páru stoupající z otevřených nádob s tímto kapalným plynem, těžko by si  dokázali představit, že se vaří už při – 196 stupních Celsia.

„Dneska to bylo super. Pokusy se mi líbí," hovořil o akci nadšeně Karel Jirovec z Gymnázia Česká a Olympijských nadějí. „Ve škole taky nějaké pokusy děláme, počítání ale nemám rád," dodal k školní výuce fyziky.

Žáci se při fyzikálním představení seznámili zábavnou formou také s jevy působícími v závislosti na atmosférickém tlaku, s mechanikou, zákonem zachování hybnosti, setrvačností a také s působením elektrického proudu. Další fyzikální atrakce si pak mohli  sami vyzkoušet po představení.

„Cílem naší akce je vědu a techniku pojmout lidsky, popularizovat ji," vysvětluje Jan Proll. Jeho kolega  Václav Meškan dodal, že se o technické obory zmenšuje zájem studentů. „V dnešní době je velký problém, že upadá vzdělání v technických oborech. Přitom jsou zcela zásadní pro naši společnost," řekl Václav Meškan.

Z tohoto důvodu také fyzikové z Pedagogické fakulty v nedávné době založili spolek pro popularizaci vědy a techniky VěTeV. Čtvrteční akce byla jejím pilotním projektem, z níž se může stát tradice.