Tradiční růžičková koleda z Doudleb, doudlebští dělostřelci, mečová a vařečková koleda Jihočeského souboru písní a tanců Úsvit, maškarní rej Úsviťáčku, koleda Folklórního souboru Furiant a Malý Furiant a dechová hudba Šumavanka se v masopustní úterý postarali o to, aby oblíbená lidová zábava ovládla i centrum Českých Budějovic. Diváků bylo především na náměstí Přemysla Otakara II. nepočítaně.

Povolení ke koledování vydala před budovou historické radnice primátorka Dagmar Škodová Parmová a následně pak ještě koledníkům požehnali před děkanstvím u katedrály sv. Mikuláše.