Celkovou opravu střech na Sportovní hale ve Stromovce chystá českobudějovická radnice. Podle náměstka primátora Iva Moravce má být tento týden hotov přesnější rozpočet a v srpnu chce mít vedení města k dispozici kompletní projekt. Předběžný odhad nákladů je zhruba 20 milionů korun bez DPH.

„V září chceme vypsat výběrové řízení,“ naznačuje Ivo Moravec, kdy chce město začít hledat dodavatele na stavební práce. V pondělí 14. června 2021 posvětili záměr zastupitelé, předběžným schválením potřebných financí.

Zaznělo ovšem i několik kritických připomínek na adresu chystané investice. Například František Konečný uvedl, že pokud se bude opravovat střecha, měl by se podle něj projekt přizpůsobit novým normám doporučil zesílení střešní konstrukce. Upozornil i na to, že okna v hale jsou součástí panelů, které obsahují azbestové izolace a chtěl vědět, jestli se chystá úprava také v tomto směru.

Ivo Moravec připomněl, že v letech 2010 až 2018 byla střecha provizorně opravována, ale protože se počítalo se stavbou nové haly, nedošlo ke kompletní úpravě. V roce 2019 však vedení města rozhodlo, že stávající sportovní hala zbourána nebude a dále bude sloužit veřejnosti v horizontu minimálně 10 let. Proto se chystá výměna střešních plášťů. Na dotazy Františka Konečného reagoval náměstek primátora s tím, že odstranění azbestu už bylo i vysoutěženo, ale realizace zakázky byla odložena. Součástí opravy střechy nemá být aktuálně zásah do střešních konstrukcí.

K debatě se připojil i zastupitel Petr Maroš, který konstatoval, že kolem Sportovní haly už byla připravena řada projektů a dodal, že před časem dokonce František Konečný varoval před stavem střechy. „Bál jsem se tam vkročit a pan primátor nás tam pozval na zastupitelstvo,“ řekl k hale Petr Maroš, ale doplnil názor, že třeba se střechu povede opravit.

Samotná oprava střechy má podle Iva Moravce trvat devět měsíců a měla by být v části nad hlavní palubovkou hotova dříve, než začnou příští rok na podzim volejbalové soutěže. Stávající stav střešní krytiny haly je za svojí životností a na několika místech významně zatéká. Vlivem zatékání dochází k absorpci vody v prostoru zateplení střešního pláště, čímž se zvyšuje zatížení střešní konstrukce, což může mít neblahý vliv na celkový stav střešní konstrukce.

Oprava řeší výměnu střešních plášťů (bez zásahu do nosných konstrukcí) Sportovní haly v Českých Budějovicích a tím vyvolané úpravy jako třeba oprava bleskosvodné a zemnící soustavy, prostupy vzduchotechnických potrubí střechami, opravy půdních prostor a řešení odvětrání tepelných ztrát z prostoru „půdy“ hlavního objektu.

Za poslední roky byly například provedeny následující opravy: oprava osvětlení hlavní haly – 0,8 mil. Kč bez DPH, oprava palubovky – 1,2 mil. Kč bez DPH, vybudování skladu koberců – 0,8 mil. Kč bez DPH, oprava oken – 1,9 mil. Kč bez DPH, výměna ukazatele skóre – 1,1 mil. Kč bez DPH, oprava sociálního zázemí – 2,3 mil. Kč bez DPH.