První den po svátcích zahajuje provoz nová světelná křižovatka v ulici Na Dlouhé louce. Podle radnice a kraje prospěje nová úprava bezpečnosti provozu, protože umožní odbočení vlevo od Sportovní haly směrem na Krumlov.

Mnozí řidiči jsou ale přesvědčeni, že podmínky na frekventované silnici se jen zhorší.

S novými světly nesouhlasí například Martin Chmel z budějovického Pražského předměstí. „Je to výpadovka na Krumlov, tisíce aut denně. Už takhle jsou tam kolony,” rozčiluje se Chmel a dodává, že město se pomalu stává neprůjezdným.

Postup radnice a kraje při plánování dopravních staveb považují za problematický i ti, kteří kritizují návrh takzvané Jižní spojky. Ta má dopravu přivést do klidové zóny u Malého jezu, kvůli tomu, aby se doprava ve městě rozmělnila. Obyvatelka lokality, kudy by Jižní spojka měla vést, Barbora Kubatová, ale například už dříve upozornila na to, že na frekventovaných tazích stále přibývá křižovatek. „Na jednu stranu chtějí Jižní spojkou ulevit Mánesově ulici,” řekla Deníku Kubatová, ale dodala, že přitom přibude nová křižovatka u sodovkárny, která situaci na Mánesově ulici zase zhorší.

Změny v ulici Na Dlouhé louce se dějí kvůli stavbě nového bytového domu místo sodovkárny. Město dopravní řešení hájí s tím, že je nejlepší možné z několika navržených variant. Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové by se měl nyní stát snažit co nejrychleji postavit obchvat města s mimoúrovňovým křížením, který by přetížené Dlouhé louce dopravně ulevil. Popelová zároveň poukazuje na to, že město bere silnici na Krumlov jako vnitřní komunikaci města.

Kritiku nové křižovatky v ulici Na Dlouhé louce náměstkyně primátora Ivana Popelová odmítá. Upozorňuje, že výpadovka na Krumlov je vlastně vnitřní komunikací města. „Funkcí komunikací v intravilánu města je zajištění bezpečnosti a dobré dopravní obslužnosti všech zájmových území, tedy i oblasti Sportovní haly a sodovkárny,” řekla Deníku náměstkyně primátora.

V souvislosti s novou křižovatkou došlo i k dalším změnám v lokalitě u Sportovní haly. Přibyla parkovací místa v bývalé ploše trávníku. Také vznikl mezi halou a čerpací stanicí kruhový objezd. Ten umožní, aby se auta od pumpy dostala rovnou na semafory a mohla hned odbočovat na Český Krumlov.
Změny u parkoviště hradí investor bytového domu, který se začíná stavět místo bývalé sodovkárny – firma NOVA Projekt. Ta je spolutvůrcem třeba i současného sídla firmy E.ON naproti věznici.

Krajský úřad také nechal nové dopravní řešení prověřit nezávislým posudkem od firmy Mott McDonald, která konstatovala, že je vše řádně navrženo.
Nová světelná křižovatka nyní bude propojena s ostatními semafory v lokalitě tak, aby průjezd automobilů byl co nejplynulejší.

Avizované dopravní stavby, které by měly jako obchvaty financovat stát nebo kraj, by sice ze silnice Na Dlouhé louce udělaly skutečně vnitroměstskou komunikaci. Nejsou ale zatím dál než ve stadiu projektových příprav. Jde třeba o Jižní tangentu od Včelné k Roudnému nebo o komunikace na severu a západě Budějovic