Ocení je především ti, kteří se tímto směrem vydávají za nákupy, do parku či za sportem. „Je to vlastně odpověď na četné žádosti občanů. Nové zálivy budou na obou stranách komunikace a pro přecházení chodcům poslouží lávka přes čtyřproudou komunikaci. Projektovaná cena stavby je 4,7 milionu korun bez DPH. Práce potrvají asi tři měsíce,“ uvedl náměstek primátora František Konečný s tím, že součástí stavby jsou zálivy zastávek, nástupiště, propojovací chodníčky i přeložky veřejného osvětlení.

V současné době zastávky MHD v této ulici nejsou, ale pravidelné linky tudy už řadu let projíždějí. Nové zastávky budou obsluhovat linky číslo 7 a 15.