Chodník, který tu tvoří dubové fošny, už potřebuje důkladnou opravu. Pro pracovníky dodavatelské firmy to znamená stará poničená prkna odstranit a upevnit tu zcela nová. Zatímco na protějším chodníku stačilo takto vyměnit patnáct poškozených fošen, frekventovanou stranu mostu čeká kompletní obnova.

Fošny jsou podle mluvčí radnice Jitky Welzlové již na hranici životnosti. „Na levé straně ze směru z města ke křižovatce je plocha poškozena v celém rozsahu, takže se budou měnit všechny fošny. Lidé budou muset přejít na protější chodník," upozorňuje náměstek primátora Kamil Calta.

„Nohy mi kvůli těm pár metrům navíc rozhodně neupadnou, ale radost nemám. Kvůli přecházení, přes Husovku to není žádný med, zvlášť na přechodech bez semaforů, provoz je tu někdy šílený," krčí rameny obchodnice Pavla Pelantová.

Podle Calty je však několikadenní uzavírka a kompletní obnova povrchu pochozí plochy nevyhnutelná. „K výměně jednotlivých prken docházelo pravidelně, nyní je ale stav natolik nevyhovující, že se musí uzavřít celá jedna strana," vysvětluje radní.

Původně měly být práce už ukončeny, ale termín se posunul kvůli tomu, že dodavatel neměl dostatek odpovídajícího materiálu. Opravu mají na starost pracovníci firmy Dřevotvar řemesla a stavby s.r.o.. Stát bude 816 875 korun.