Jak uvedla Dagmar Škodová Parmová, děkanka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, jedná se o tříletý bakalářský program s profesním zaměřením, jehož cílem je připravit studenty pro uplatnění v celosvětově dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Díky rozsáhlé nabídce praxe v lokálních organizacích cestovního ruchu a díky zaměření na, mimo jiné, obchodní dovednosti a marketing budou absolventi plně odborně proškoleni pro svou budoucí kariéru v cestovním ruchu.

„Cestovní ruch je odvětvím, které má významný dopad na příjmy a rozvoj Jihočeského kraje, a ač mu mimořádná opatření spojená s koronavirem zasadila velmi bolestivou ránu, přesto je nutné toto odvětví služeb podporovat a kvalitně připravovat odborníky pro jednotlivé podniky a instituce v turismu. Ekonomická fakulta má s touto přípravou dlouholeté zkušenosti, a nyní přichází s nabídkou nově akreditovaného profesního studijního programu Cestovní ruch. Na něj budou navazovat i specializované kurzy pro odborníky v rámci nabídek celoživotního vzdělávání," vysvětlila.

Lidé a roušky. Ilustrační foto.
Roušky u zahraničních sousedů jsou zpět. Vrátí se i u nás?

Jaromír Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, otevření nového studijního oboru jen kvitoval. „Jihočeský kraj má v oblasti cestovního ruchu obrovský potenciál, který je navíc v současném období podpořen tím, že se ukázalo, jak málo je v tomto oboru odborníků. To se totiž ukáže vždy až v krizovém období,“ řekl.

Po náročném uplynulém období proběhne přijímací řízení pro uchazeče nabízených studijních programů také v rámci druhého kola přijímacích řízení na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Stále je možné se přihlásit! Více informací najdete na webových stránkách www.ef.jcu.cz, nebo Facebook Ekonomické fakulty JU. Do 17. července 2020 přijímá EF JU přihlášky do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů: Ekonomika a management, Analýza v ekonomické a finanční praxi, Management regionálního rozvoje, Finance a účetnictví, Ekonomická informatika, Cestovní ruch, Aplikovaná informatika a Strukturální politika EU a rozvoj venkova.