O náboženství hovořili odborníci minulé úterý 31. května na sympoziu nazvaném Vztah religionistiky a teologie – stále živé téma?, které uspořádala ve své českobudějovické budově Teologická fakulta Jihočeské univerzity (TF JU).
Mezi přednášejícimi byla např. řeholní sestra karmelitánka Denisa Červenková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy a religionista Ivan Odilo Štapmach z Filozofické fakulty Univerzity Pardubice.
V rámci programu představil profesor z TF JU Karel Skalický čtvrté rozšířené vydání své knihy Po stopách neznámého Boha.