Místní akční skupina Hlubocko – Lišovsko totiž vypsala druhou výzvu k předkládání žádostí na podporu projektů na svém území v rámci projektu Strategický plán Leader.

„Celkem bude ve vypsané výzvě rozděleno kolem čtyř a půl milionu korun. Dotaci je možné získat až do výše devadesáti procent celkových uznatelných nákladů, přičemž maximální výše uznatelných nákladů jsou dva miliony korun,“ upřesnila Michaela Valtrová, manažerka Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko. Žádat mohou nejenom obce, ale i podnikatelé či neziskové organizace.

Dotace z Programu rozvoje venkova mohou zájemci získat na tři základní oblasti. „Ve druhé výzvě může však žadatel podat v rámci jedné oblasti pouze jedinou žádost o dotaci,“ doplnila Michaela Valtrová. Celkem tak může jeden žadatel podat tři žádosti o dotace, každou do jiné oblasti.

První oblastí je obnova a rozvoj vesnic. Sem patří například investice na vybudování a rekonstrukci silnic, vodovodů, kanalizací a čističek pro odpadní vody, ale i na tvorbu územních plánů.

Druhou oblastí je ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zájemci tak mohou získat dotace například na rekonstrukci kulturních památek či stálé výstavní expozice a muzea.

Třetí oblastí je podpora cestovního ruchu. Tady mohou zájemci žádat o dotace na rozvoj pěších tras, vinařských stezek a hipostezek, ale i vybudování či rekonstrukci ubytovacích kapacit a sportovních zařízení. O dotace se tak může ucházet i projekt rekonstrukce hotelu.