Jak uvedl Tomas van Zavrel, hlubocký farář, kříž na prvním zastavení vyhotovil Karel Vácha, tesař z Hluboké nad Vltavou. Tento rok se instaloval nový kříž na druhém zastavení, které si adoptovala firma Hlubocká kulinářská s.r.o., provozující místní pivovar a restauraci na náměstí.

„Kromě této firmy se podařilo dát dohromady celou řadu donátorů, kteří přispěli na zřízení křížové cesty. Na Velký pátek jsme odhalovali desku s jejich jmény, čímž se vytvořila další tradice, neboť finanční donátoři přispívají ročně deset tisíc korun nebo více,“ vysvětlil otec Tomas van Zavrel coby iniciátor křížové cesty a s úsměvem dodal: „Ještě je několik volných křížů, kdyby někdo měl zájem o patronát a stát se součástí krásného díla.“

To není ale poslední novinka, konkrétní obrysy dostává i sen o meditační zahradě kolem křížové cesty. „Jsem velice vděčný za odbornou spolupráci se Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou v Českých Budějovicích, která vytvořila plán komplexní výsadby. I tento záměr jsme na Velký pátek přiblížili veřejnosti. První vlaštovka by měla vzniknout na podzim, kdy osadíme kříže u prvního a posledního zastavení kolem vchodu do kostela. Bude to ochutnávka toho, co si do dalších let přejeme pro hlubocké občany a návštěvníky města,“ dodává otec Tomas.

Křížová cesta není jen architektonická a kulturní záležitost. Vznikla jako způsob modlitby, při které se lidé přesouvají z jednoho zastavení k druhému a zamýšlí se nad příběhem, které to či ono zastavení představuje. „Kolem kostela jsme minulý rok umístily tabule s kresbami autorky Jindry Hubkové s doprovodnými texty. Tento rok jsme vydali publikaci s netradičním rozjímání nad jednotlivými zastaveními křížové cesty, které se skládá z úvahách jedné trpící ženy. První reakce, které se ke mně dostali potvrzují jak hluboce texty zasahují do životů lidí, kteří si ji zakoupili,“ představil otec Tomas novou publikaci, kterou lze získat v kostele sv. Jana Nepomuckého.