Podle Michaely Štíchové z městského úřadu se budou návštěvníci pohybovat v areálu hlavně po chodnících ze zámkové dlažby a kde to není možné, budou chodníky mlatové. Stavba bude rozdělena do několika etap, aby byl možný přístup k hrobům. Práce mají dle plánu skončit v půlce prázdnin.