Významný švédský vědec byl také dlouhé roky profesorem virologie na Karolinska institut.

Profesor Erling Norrby měl ve čtvrtek 10. listopadu 2022 na půdě Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity přednášku nejen pro studenty a vědecké pracovníky, ale také pro širokou veřejnost. "Erling Norrby působil jako profesor virologie na nejvýznamnější lékařské univerzitě v Evropě, Karolinska Institut," upozorňuje referentka publicity BCAV Daniela Procházková. Byl také stálým tajemníkem Královské švédské akademie věd (1997–2003) a dlouholetým členem Nobelova výboru. Podílel se na výběru laureátů Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství, za fyziku a chemii.

Přednesl příspěvek o nejvýznamnějších milnících genetiky z pohledu Nobelových cen, od objevu genů a struktury DNA až po nové techniky, které umožnují psát a číst knihu života a které způsobily doslova revoluci v moderní biologii. V kampusu univerzity mimo jiné využil i pohostinství lavičky Václava Havla.