Konference se zaměřila na výměnu informací, sdílení poznatků a vědeckou diskusi předních českých a zahraničních odborníků z oblastí: Etika v manažerské praxi, Etika ve zdravotnictví,Etika v právních vědách, Etika ve výrobě, Etika v kontextu Průmyslu 4.0 a Etika ve vzdělávání. Sekce probíhaly jak v anglickém, tak v českém jazyce.

Na plenárním zasedání se svými příspěvky vystoupili: MUDr. Tomáš Fiala, MBA (Senátor PČR a ředitel strakonické nemocnice) s příspěvkem Etika ve zdravotnictví, doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (přední odborník na medicínskou etiku ze Zdravotněsociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích) s příspěvkem Etika v 21.století, prof. Karl Bruckmeier (profesor Univerzita v Portu a přední evropský odborník naudržitelné systémy) s příspěvkem Výzvy etiky v diskurzu udržitelnosti a v sociálněekologické transformaci společnosti v průběhu 21. století.

„Etické jednání a chování jednotlivců i korporací je jednou z hlavních výzev našeho století, kdyse lidstvu díky vědě a výzkumu, technickému pokroku otevírají dříve netušené možnosti. Jestli se zachováme jako čarodějův učeň nebo budeme moudří a budeme se chovat eticky, je jen na nás“ sdělila hlavní motto paní děkanka.

Ač konference proběhla kvůli současné epidemiologické situaci COVID-19 online formou, přesto se pyšnila bohatou účastí, kvalitními příspěvky a zajímavým doprovodným programem, kdy se do online podoby podařilo převést prohlídku Klášterů v Českém Krumlově jako ukázku dobré praxe, neboť revitalizace jejich areálu získala prestižní ocenění Památka roku 2015, dále pak v roce 2017 Kláštery obdržely ceny Presta (prestižní stavba jižních Čech) a Inspira (za velmi zodpovědný a důsledný postup v celém investičním procesu).