Dva nové případy byly podle ředitelky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslavy Kotrbové zachyceny na Českobudějovicku a jeden na Jindřichohradecku.

V pátek vyšetřily laboratoře v regionu rekordních 615 nových vzorků osob, u nichž lékaři vyslovili podezření na možné onemocnění COVID-19 a nalezli tři pozitivní. „V jednom případě se jednalo o rodinný kontakt s již dříve pozitivně testovanou osobou, která je umístěna v karanténě, a v jednom případě o kontakt na pracovišti. Poslední případ byl zjištěn v rámci preventivního vyšetření před plánovaným přijetím k hospitalizaci do nemocnice,“ vysvětluje Kvetoslava Kotrbová.

Přes veškerou snahu zdravotníků v souvislosti s onemocněním COVID-19 však zemřel další, tedy již druhý, pacient středního věku.

V porovnání s ostatními kraji ČR z hlediska relativního výskytu onemocnění COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočteném na 100 tisíc obyvatel, si jižní Čechy s 21,84 nemocnými na 100 tisíc lidí nadále udržují pozici regionu s nejmenším výskytem onemocnění v republice. Nejvyšší relativní výskyt COVID-19 mezi kraji, konkrétně 101,32 nemocných na 100 tisíc obyvatel, vykazovala k páteční 18. hodině Praha.

V souvislosti s velikonočními svátky hygienici připomínají dodržování podmínek prevence v boji s koronavirovou nákazou a varují před jejich podceňováním. „Ztratit obezřetnost by se nám mohlo tvrdě vymstít. V žádném případě ještě zdaleka nemáme vyhráno. V současném období epidemie koronaviru je stále nutné i nadále dodržovat mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví a respektovat nastavená hygienická pravidla. Jedině tak může pokračovat zpomalování nákazy onemocněním COVID-19 na našem území,“ zdůraznila Kvetoslava Kotrbová. Za klíčová považuje tři základní pravidla, a to nošení ochrany nosu a úst ve veřejných prostorech, udržování odstupu od ostatních na vzdálenost alespoň dva metry. Třetím je pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem.

K páteční 18. hodině bylo mezi nemocnými zastoupeno podle epidemioložky Jihočeského kraje Jitky Luňáčkové 81 žen a 58 mužů. Z celkových 139 nemocných má čtyřiatřicet trvalé bydliště na Strakonicku. Dvaadvacet na Českokrumlovsku, pětadvacet na Českobudějovicku, dvacet na Prachaticku, čtrnáct na Táborsku, šestnáct na Jindřichohradecku a osm na Písecku.

Celkový počet uzdravených se v regionu v pátek zvýšil na šest. Mezi nemocnými je šest dětí ve věku do 14 let. Třináct nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, pětadvacet v kategorii od 25 až 34 let, pětadvacet v kategorii od 35 do 44 let, dvacet v kategorii od 45 do 54 let a jednadvacet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 29 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.

Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření podle Jitky Luňáčkové celkem 6097 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo aktuálně 687 Jihočechů.

Počet repatriantů, kteří se vracejí ze zahraničí zpět do vlasti v rámci hromadných repatriací organizovaných Ministerstvem zahraničí a nyní jsou pod dohledem jihočeských hygieniků, se ve čtvrtek a v pátek zvýšil o 19 osob na celkových 116. Nákaza byla v minulých dnech prokázána zatím pouze u jednoho z nich. Všichni směřovali automaticky do nařízené karantény.

Ucelený a pravidelně aktualizovaný přehled o vývoji nákazy COVID – 19 v regionu lze nalézt na webových stránkách KHS Jihočeského kraje na adrese: https://www.khscb.cz. Celostátní data nabízejí webové stránky Ministerstva zdravotnictví: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 . Ve zveřejňovaných statistikách aktuálního počtu onemocnění COVID-19 dochází mezi webovými stránkami Ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic k mírným odlišnostem. Ty jsou dány použitou metodikou: Zatímco MZ uvádí aktualizované údaje z průběžných hlášení nových případů pozitivity u osob s trvalým pobytem v Jihočeském kraji od všech vyšetřujících laboratoří, KHS zveřejňují nové případy, vyšetřované v regionu a to po jejich verifikaci.