Tento způsob rekreace se často setkává s netolerancí. U budějovické Malše dříve naturisté zažívali doslova honičky se strážníky, a tak museli některé lokality vymazat ze svých diářů. Vyhlášená místa, kde se lze koupat oficiálně bez plavek, chybí. Na Českobudějovicku se milovníci svobodného koupání svlaží například u rybníka Hliník, nebo Dehtáře.

Mezinárodně značená nudapláž FKK (Freikörperkultur v překladu volná kultura těla) podle naturisty Aleše v Budějovicích opravdu schází. „Toto označení vzniklo v Německu a je velmi rozšířené i jinde ve světě, v Chorvatsku to prakticky převzali,“ řekl úvodem do tématiky. Jedná se v podstatě o vyhrazená místa pro naháče, kteří se mohou bez oděvu i volně koupat.

Oblíbené naturistické lokality v Jihočeském kraji z webu naturista.cz

1) Veselské pískovny
2) Ostrov na pískovně Cep u Suchdola nad Lužnicí
3) Horusický rybník
4) Minipláž u lázní Aurora Třeboň
5) Pískovna Jindřiš
6) Rybník Skaličný u Čížové
7) Rybník Bezdrev od Zalužic
8) Nádrž Jordán
9) Újezd u Vodňan
10) Velký jez České Budějovice
11) Husinecká přehrada
12) Lišnický rybník u Milevska
13) Přehrada Orlík u Žďákovského mostu
14) Rybník Hliník nebo Dehtář u Českých Budějovic

Nuda v Budějicích chybí

V Budějovicích u Malše býval prostor, ale sloužil spíše pro slunění, lidé se opalovali bez plavek a do vody si je potom oblékali. „Což není ono. Když jsem pátral v katastru města opravdu žádná taková pláž není, což mi přijde absurdní,“ zmínil Aleš s tím, že České Budějovice jsou jedním z posledních krajských měst, kde nudapláž schází.

Pohoda je známý naturistický kemp s pláží v Ostravě-Antošovicích a na jeho názvu je rozhodně kus pravdy.
Na nuda pláži v Ostravě. Takto dnes vypadá Pohoda naturistů v Antošovicích

V 21. stoletím toleruje společnost řadu skupin menšinové povahy, prolamují se stigmata. „Ať už jde o homosexualitu, či další členy LGBT (bisexuálové, transsexuálové, bezpohlavní aj.). Naturisté také patří do malé skupiny lidí, kteří by se rádi koupali bez ošacení, splynuli s přírodou, aniž by je někdo pranýřoval a pořádal na ně hony,“ naznačil milovník tohoto druhu rekreace.

Za rekreací dojíždí

Když se Aleš chce vykoupat svým oblíbeným způsobem, musí absolvovat cestu 30 až 50 kilometrů. „Člověku nezbývá nic jiného než navštěvovat některé neoficiální, ale obecně tolerované pláže na jihu Čech. Jde především o pískovny v Majdaleně, Suchdole nebo Vlkově. Bohužel tam nejsou ohraničené,“ podotkl naturista tělem i duší.

Ani pláž u rybníku Svět v Třeboni není oficiální. Lázeňský dům Aurora podle mluvčí Slatinných lázní Třeboň Martiny Herchové obklopuje rozsáhlý lázeňský park, v rámci kterého lze najít i zmiňovanou pláž. "Ta není nijak oficiálně organizována, vymezena, ani naše společnost o ní klienty neinformuje. Obecné povědomí o existenci této pláže v Třeboni existuje, určité povědomí mezi částí našich klientů též panuje," vysvětlila.

Vyhlášená místa, na nichž je možné koupat se oficiálně  bez plavek, v jižních Čechách chybějí. Své místo na slunci si však nudisté najdou i v našem kraji. Snímek je  z rybníku Hliník v lokalitě  U Hada na kraji Českých Budějovic
Naturisté nemají na růžích ustláno

Správný naturista, který to má podle naturistky Libuše v hlavě srovnané, neřeší, zda ho někdo pozoruje, nebo projede kolem na kole. „Horší je ta druhá varianta, pokud to někdo netuší, může být překvapený až pobouřený. Zvláště pak rodiny s dětmi, nebo turisté reagují nespokojeně a v krajním řešení volají i policii a hned je problém na světě. Naruší tím pohodu a klid koupajících naháčů, přestože místní to vědí a respektují,“ konstatovala naturistka.

Za veřejné pohoršení pokuta

Městská policie v Českých Budějovicích podle mluvčí Věry Školkové v posledních letech neřešila žádný případ nudistů. „Ani nebylo přijato žádné takové oznámení. V případě nudistů by se jednalo o přestupek proti veřejnému pořádku,“ uvedla s tím, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vzbudí veřejné pohoršení. „Strážník městské policie je za tento přestupek oprávněn uložit pokutu příkazem na místě do 10 tisíc korun,“ upřesnila Školková.

Ilustrační foto
Na březích Malše se vyrojili naháči

Podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to za předpokladu, že:

1) takové jednání bylo spácháno veřejně
2) jednání pohoršilo více než dvě osoby současně přítomné na místě jednání
3) bylo v rozporu s obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje

Chybí jasná pravidla

Chyba je podle ní v tom, že chybí mantinely, označení i ohraničení prostoru. „Stačila by tabule s označením zátoky, která by přesně vymezovala prostor, například i nějaké keříky,“ uvedla s tím, že stačí 200 metrů a určení místa šipkou a nápisem. V zahraničí už je to běžným standardem. „V Chorvatsku v hotelu dokonce návštěvníkům poskytují i mapku okolí s vyznačením FKK pláží, když by se nastavila správná pravidla, nikdo by nemohl být zaskočen,“ míní.

Podobná pláž oběma schází i na Lipně. „Ačkoliv je tak prostorné, nikde není oficiální nuda. Je to až s podivem, že to do dneška nikoho nenapadlo, přitom tam jezdí Němci a Holanďané, kteří bývají podobného ražení. Staví tam hotely, ale tohle zatím nezařídili,“ upozornil Aleš.

V jihočeské metropoli by nudapláž přivítali někde na Pražském předměstí. „Stačilo by vymezit plácek někde u Vltavy u Globusu, ohraničit stromky a upravit vstup do vody. Na druhé straně je dost porostu, je tam silnice, tam by to nikomu nevadilo,“ popsal svou vizi, která by nestála příliš peněz.

Životní filozofie i respektování rozdílů

Nahota je přirozená, jenom společnost z toho dělá tabu. „Někteří lidí myslí a tvrdí, že jsme úchylové a vzrušujeme se, to není pravda. Nahota člověka na nějaké úrovni nemůže rozhodit, patří k životu. Navíc panují takové názory a předsudky, že se mohou svlékat jen lidé, kteří vypadají dobře, to je také omyl,“ upozornil Aleš s tím, že nikdo by se neměl stydět za své tělo, ani lidé s obezitou či nějakým fyzickým problémem. „Je to otázka nastavení naší životní filozofie, úcty k životu, respektování rozdílů, uznávání přirozeného vývoje člověka a třeba i smíření se se stárnutím,“ uzavřel hlubokou myšlenkou.

Naturismus označuje hnutí nebo směr, jehož zastánci praktikují a propagují nahotu na vyhrazených veřejných místech nebo v soukromí. Jde o přírodní přístup ke sportu a k žití v komunitě, oslavuje radost se zkušeností získané poznáváním přírody i aktu bytí sebe samotného, bez přímého vztahu k sexualitě.

Nudismus je přibližně synonymem pojmu naturismus. V Evropě představuje především rekreaci bez oblečení, zatímco v Americe se užívá v širším pojetí evropského pojmu „naturismus“.

Slovo má základ v latinském nudus, což znamená nahý. Stále více se však v této souvislosti začíná používat modernější termín, a tím je naturismus. Pochází z latinského slova natura, což znamená příroda. Zatímco nudismem se rozumí propagace a praktikování nahoty jako takové, naturismus se více soustředí na návrat člověka k přírodě prostřednictvím jeho pobytu bez oděvu v přirozeném prostředí přírody.