Přibližte mi, pane řediteli, o co se v projektu Excelence středních škol jedná. 
Jde o program, který vypisuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Letos se konal čtvrtý ročník. Jde o projekt, který v sobě shrnuje všechny výsledky z vybraných předmětových soutěží. Na základě toho se pak udělují body. S tím se pojí také to, že ty nejlepší školy dostanou peníze jako odměny pro kantory.

Co všechno hraje při hodnocení roli?
Třeba matematická, biologická či chemická olympiáda a nejen to. Je v tom třeba i studentská odborná činnost nebo konverzační soutěže.

A vaší škole se letos podařilo zvítězit.
Nám se letos povedl celkem husarský kousek, protože jsme celou soutěž vyhráli. Jsme nejlepší škola v republice. V prvním ročníku jsme byli třetí, loni a předloni druzí a letos jsme vyhráli, což je, myslím, v konkurenci pražských a brněnských gymnázií opravdu úctyhodný výkon. I proto, že jsme relativně malá škola a oproti některým středním školám poloviční.

Museli jste v rámci programu Excelence nějak přizpůsobit výuku?
To ne. Já tvrdím, že se na této škole sešel skvělý učitelský sbor a jeho hlavní výhoda je, že umí talenty objevit. Přijdou sem třeba děti, které netuší, že jsou v něčem dobré a my je dostaneme tam, kde dneska jsou. Trochu větší úspěchy mají studenti osmiletého gymnázia. Teď tu ale máme třeba Ladislava Prenera, který k nám přišel na čtyřleté gymnázium, ale i tak slaví úspěchy. Už ve třetím ročníku se dostal na mezinárodní chemickou olympiádu.

Ladislave, co předcházelo tomu, než jste zabodoval v soutěži z chemie?
Pro postup je třeba projít domácím samostudijním kolem, absolvovat kontrolní školní kolo a získat dostatek bodů v krajském kole. Od kontrolního školního kola se každé kolo skládá z teorie z anorganické, organické, fyzikální chemie, biochemie a praxe.

Šestnáct nejlepších z národního kola potom postupuje do teoretického soustředění před mezinárodní chemickou olympiádou (ICHO), kde člověk v průběhu týdne absolvuje jak přednášky, tak testy, které se píší po každé přednášce. Na konci soustředění se pak píše ještě velký závěrečný test.

Následně se zprůměrují body z národního kola a teoretického soustředění a nejlepších osm postoupí do praktického soustředění, kde se řeší různé laboratorní úlohy z analytické, organické a fyzikální chemie. Na konci se pak píše další test. Po zprůměrování bodů z národního kola a obou soustředění čtyři nejlepší postupují na ICHO. Ta se letos koná v ázerbájdžánském Baku.

Jaká je náročnost jednotlivých kol?
Jak kola postupují, tak se samozřejmě jejich obtížnost stupňuje. Protože chemická olympiáda výrazně převyšuje úroveň středoškolské chemie, musíte se spoléhat hlavně na samostudium a pomoc profesorů z gymnázia, kteří s vámi konzultují úlohy nebo doporučí vhodnou literaturu.

Hlavním zdrojem informací je ale Letní odborné soustředění v Běstvině, kde ve 14 dnech absolvujete přednášky od vysokoškolských profesorů, kteří dříve sami řešili chemickou olympiádu.

Na mezinárodní chemickou olympiádu tedy pojedou čtyři nejlepší studenti z celé republiky?
Ano. A pak ještě tři mentoři. To jsou vysokoškolští profesoři, kteří pro soutěžící překládají úlohy z angličtiny a podílejí se i na opravě vašich řešení.

S čím do Baku pojedete?
Vzhledem k tomu, že za posledních šest let měli vždycky všichni čtyři členové českého ICHO týmu medaile, byla by škoda tuto tradici porušit. Rád bych se proto umístil mezi prvními 30 procenty účastníků. Prvních 10 procent dostane zlatou medaili, dalších 10 procent získá medaili stříbrnou a dalších 10 procent bronzovou.

Účastnil jste se vždycky chemických olympiád?
Na základce jsem se účastnil hlavně matematické olympiády, protože v té době se na naší základní škole chemická olympiáda nekonala. Když jsem pak přišel na gymnázium, řekl jsem si v prvním ročníku, že bych mohl zkusit i chemickou olympiádu.

Tehdy jsem skončil čtrnáctý v krajském kole kategorie C. Pak jsem si řekl, že se zkusím přihlásit na Běstvinu a další rok už jsem se zlepšil. Postoupil jsem do národního kola kategorie B, kde jsem byl pátý. Letos jsem zkusil i kategorii A. Postup do celostátního kola jsem tak trochu očekával a doufal jsem, že se umístím v první desítce. No a nakonec se mi podařilo získat třetí místo.

Už jste přemýšlel, co byste chtěl dělat po maturitě?
Po dokončení studia na gymnáziu bych se rád i nadále věnoval chemii. Chtěl bych studovat na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a pak třeba pracovat v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.